Base description which applies to whole site

3. Doelmatigheidsparagraaf

ECP – modules:

Jaar t

BSOD – modules:

Jaar t

Bedrijfsaudit en actieplan

8 200

BSO diagnose & interventie ontwerp

63 000

Bedrijfsontwikkeling

26 000

BSOD Export Intelligentie – beperkt

169 000

Export capaciteit opbouw

28 000

BSOD Export Intelligentie – regulier

354 000

Certificering

14 000

Exportontwikkeling – beperkt

169 000

Markttoegang regionaal

23 000

Exportontwikkeling – regulier

354 000

Markttoegang EU

43 000

   
       

MI – modules:

 

HRD – modules:

 

Markt intelligentie

140 000

Training – EU

1 500

Export intelligentie

100 000

Training – doelgroeplanden

5 400

Tailored intelligentie

40 000

Online training

125

Business intelligentie

40 000

   

Import intelligentie

40 000

   
       

Strategische advisering

 

ITC – account management

 

Sectorale analyse

63 000

Vergoeding beheerskosten

100 000

Strategische conferentie groot

83 000

   

Strategische conferentie klein

37 000

   

Omschrijving Generieke deel

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Omzet per productgroep

         

Sectorale Export Ontwikkeling opdr. 1

kostprijs

nvt

nvt

nvt

nvt

ECP modules

8 423

17 357

15 367

15 511

15 511

BSOD Modules

6 722

4 035

2 387

2 741

1 156

Marktinformatie modules

4 180

4 180

4 180

4 180

4 180

Training modules

3 525

3 225

2 940

2 653

2 671

Strategische modules

779

403

257

266

266

ITC

100

100

100

100

100

FTE totaal

12

12

12

12

12

           

Saldo van baten en lasten (%)

5%

5%

5%

5%

5%

           

Impact kwaliteitsindicatoren

         

Totaal gerealiseerde export EU/EFTA

167 000

167 000

167 000

167 000

167 000

Aangegeven verbeterde dienstverlening onder cliënten

60%

60%

60%

60%

60%

Kennis over de EU-markt vergroot

75%

75%

75%

75%

75%

Hogere export c.q. effectievere dienstverlening

60%

60%

60%

60%

60%

           

Omschrijving specifiek deel

         
           

Ziekteverzuim (%)

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

In het derde kwartaal van 2011 zal het kostprijsmodel door de interne accountantsdienst worden geëvalueerd. De kwaliteitsindicatoren dienen nog nader met de Opdrachtgever aangepast en uitgebreid te worden.

Taakstelling

De afgelopen jaren is de formatie van het CBI gekrompen met 10 fte ambtenaren in het kader van de Taakstelling 2008, waarvan de laatste 3 fte in 2011 zijn uitgestroomd.

Met de in 2010 geïmplementeerde integrale werkwijze in een gewijzigde organisatorische setting is zowel op een personele als een kostprijs reductie ingezet. De komende jaren wordt een neerwaartse bijstelling van de kostprijs verwacht om zodoende met dezelfde middelen tot een hogere productie te komen.

Het genomen besluit tot integratie van het CBI binnen Agentschap NL dient daarnaast na realisatie hiervan een efficiency bereikt te worden welke tussen de Euro 700 000 en 1 000 000 structureel gaat opleveren. Hierin is inbegrepen een verwachte reductie van 12 medewerkers (payrollers/externe inhuur).

Licence