Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 TREFWOORDENLIJST

3D-aanpak 16

Accountability 43, 57

Acquis 49

Afghanistan 16, 23, 39, 102, 103

Afrika 21, 39, 55, 56, 66, 71, 99

Agentschap 6, 41, 52, 84, 91, 94, 96, 97, 98

Aids 61, 66

Ambassade 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 35, 55, 58, 64, 66, 72, 82, 84, 85, 89

Ambtsberichten 26, 76, 77, 79, 99

Antipiraterijmissies 16

Apparaatsuitgaven 4, 9, 89, 92, 93

Armoede 1, 8, 9, 22, 23, 30, 52, 53, 55, 56, 58, 68

Armoedebestrijding 10, 22, 55, 62, 64

Asiel 15, 24, 25, 77, 79

ATT 99

Balkan 42

Basisonderwijs 61, 62, 63

Bedrijfsleven 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 29, 34, 41, 53, 55, 57, 69, 72, 73, 82, 85

Bedrijfsvoering 4, 11, 84, 89

Begrotingssteun 14, 53, 54, 56, 72

Belastingen 56

Beleidsprioriteiten 8, 30, 49, 55, 62, 63, 67

Benelux 25, 49, 50

Beroepsonderwijs 38, 61, 62, 63

Bezuinigen 22, 24

Biodiversiteit 47, 68, 72, 73

Bretton Woods 13

Buitenlandbeleid 5, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 37, 52, 54, 81, 82, 83, 85, 86

Burundi 16, 23

BZK 99

Capaciteitsopbouw 16, 40, 53, 64, 71, 73

CAP 43, 101

CBI 1, 3, 6, 57, 93, 94, 95, 96, 98, 99

CERF 43, 99

China 10, 18, 27, 83

Civil society 8

Clingendael 75, 85

CO2 71

Coherentie 14, 21, 36, 37, 46, 52, 56, 72, 99

Colombia 23, 57, 72

Concurrentievermogen 94

Conflictpreventie 43

Consulaire bijstand 77, 78

Consulaire dienstverlening 5, 9, 11, 26, 78, 80

Corruptie 17, 25, 43, 53, 54, 73, 99, 102

Corruptiebestrijding 43

Crisis 11, 26, 27, 41, 42, 55, 77, 78

Crisisbeheersing 7, 24, 27, 36, 41, 42, 76

CTBTO 40

CTITF 39, 99

Cultureel erfgoed 28

Cultureel profiel 1, 9, 31, 81, 86

Cultuur 8, 9, 20, 25, 27, 28, 31, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 102

Cultuurbeleid 81, 82, 83, 85, 101

Cultuurmiddelen 81

Defensie 9, 16, 22, 27, 36, 37, 42, 44, 86, 100

Democratisering 19, 38, 42, 43, 82

Den Haag 12, 19, 39, 82, 84, 89, 96

Dialoog 20, 26, 28, 39, 41, 42, 62, 82, 85

Discriminatie 11, 23, 61

Diversificatie 55

Doha 17

Donorlanden 23, 60, 71

Doodstraf 19, 27, 78

Draagvlak 9, 19, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 56, 60, 61, 66, 85, 86

Drinkwater 8, 22, 31, 70, 73, 74, 75

Duurzaamheid 13, 18, 70, 72

Duurzame ontwikkeling 14, 50, 55, 63

Duurzame Ontwikkeling 72, 101

Economische dienstverlening 58

Economische diplomatie 12, 18, 19, 41, 53, 54, 58, 91

EDEO 25, 26, 27, 78, 99

Education for All 62, 63, 99

Energie 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 37, 38, 41, 53, 69, 71, 96

Energievoorziening 7, 30, 41, 44

Energievoorzieningszekerheid 7, 18, 26, 38, 41

EOF 7, 100

ESM 24

EU-afdrachten 6, 48

EU 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102

Europa 4, 10, 13, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 34, 46, 47, 49, 78, 83, 84, 85, 95, 102

Europees Parlement 48

Europese Commissie 26, 48, 49, 95

Europese Dienst voor Extern Optreden 99

Europese Raad 49

Europese samenwerking 1, 7, 9, 25, 29, 30, 32, 46, 47, 50, 85

Europese Unie 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 30, 47, 48, 49, 50, 68, 100

Evaluatie 2, 5, 6, 38, 70, 101

Evaluatieonderzoek 4

EVRM 20, 35, 100

Externe beleid 25, 46

Financieel beheer 56

Financieel-economische crisis 17, 24, 46

FMO 57, 71, 100

Fragiele staten 21, 23, 37, 42, 56, 61, 62, 63

FTI 62, 63, 100

GBVB 49

Gedetineerden 11, 26, 27, 76, 77, 78, 79

GEF 69, 72

Gelijke rechten 8, 19, 23, 30, 60, 62, 64, 67

Gelijkgezinden 39, 48

Gender 8, 19, 23, 30, 33, 39, 61, 63, 64, 72, 73

Genderongelijkheid 61

Gezondheidszorg 14, 23, 66

GFATM 66, 100

Global public goods 14, 22, 54

Godsdienst 11, 19, 33, 34

Goed bestuur 1, 7, 9, 19, 23, 30, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 54

Groei 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 34, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 60, 68

GVDB 37, 39, 100

Handel 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 68, 69, 72, 76, 78, 79, 83, 89, 95, 101, 103

Harmonisatie 38, 41

Hervormingsproces 34

HGIS 6, 13, 14, 42, 88, 89, 100

HIV/AIDS 8, 23, 30, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 103

HIVOS 71

Humanitaire hulp 7, 21, 30, 43, 44, 49, 56

Humanitaire hulpverlening 1, 7, 9, 30, 36, 43

IAEA 40, 100

ICCT 39

IFC 57

ILO 34, 101

IMF 11, 13, 21, 101

India 18, 27, 83

Infrastructuur 17, 20, 26, 52, 53, 55, 57, 69, 83, 102

Internationaal cultuurbeleid 27, 83

Internationaal Strafhof 19, 32, 33, 84, 85

Internationale organisaties 7, 9, 13, 56, 65, 68, 79, 82, 85

Internationale rechtsorde 1, 7, 12, 15, 19, 30, 32, 33, 35

Investeringsklimaat 57

IOB 70, 78, 101

IPPF 66

Iran 15, 40

ISAF 101

Juridische hoofdstad 19

Justitie 15, 21, 34, 36, 42, 49, 50

Kanaal 21, 23, 54, 57, 63, 64

Kandidaat-lidstaten 25

Kernwapens 15

Kinderarbeid 33

Kinderen 8, 66, 70, 78

KIT 101

Klimaat 17, 26, 68, 69, 70, 71

Klimaatbeleid 43, 68

Klimaatverandering 14, 22, 47, 54, 68, 69, 70, 72, 73

Kopenhagen 71

Kopenhagen-criteria 24

Korting 1, 6, 91, 95

Krijgsmacht 36, 42

LGBT 33, 61

Libanon-Tribunaal 34, 84

Maatschappelijk middenveld 8, 21, 30, 40, 41, 62, 63, 64, 67

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 11, 20, 34

Maatschappelijk 13, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 101

Markttoegang 18, 20, 53, 97

Marokko 21

Marteling 19, 33

Massavernietigingswapens 7, 15, 17, 30, 37, 40, 44

MATRA 41, 49, 101

MDG 64, 65, 101

Medefinancieringsprogramma 64

Medefinancieringsstelsel 63, 101

Mensenrechten 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 47, 49, 53, 54, 61, 62, 66, 101

Mensenrechtenbeleid 11, 20, 33

Mensenrechtenfonds 11, 19, 32, 34

Mensenrechtenverdedigers 11, 33, 34

MFS II 63, 64, 65

Midden-Oosten 14, 21, 26, 101

Migratie 14, 15, 20, 24, 25, 26, 37, 46, 54, 76, 77, 78, 79, 101

Migratiebeleid 25

Milieu 8, 23, 30, 52, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75

Milieubeheer 1, 8, 30, 68, 75, 103

Milieubeleid 69, 72

Militaire 15, 16, 27, 37, 39, 42, 101

Millennium Development Goals 60

MKB 21, 54, 57, 101

Mondiaal 22, 53, 62, 70, 73

Multilateraal 20, 34, 64

Multilaterale instellingen 69

MVO 33, 34, 101

Nabuurschapsbeleid 15, 21, 49

Natuurlijke hulpbronnen 68, 69

Natuurrampen 21, 43

NAVO 10, 13, 15, 16, 24, 36, 37, 38, 39, 42, 84, 101

NBSO 57, 101

NCDO 101

Nederland 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 99, 100, 101, 102

NGO 33, 43, 56, 65, 66, 70, 72, 73, 85, 100, 101

NIMF 101

NIO 9

Non-proliferatie 17, 37, 40

Non-Proliferatieverdrag 15, 17

Noodhulp 43

Noord-Afrika 21, 26

NPDI 17, 40

NPV 40, 102

Nucleaire wapens 39

NVIS 102

OCW 81, 82, 83, 84, 102

ODA 6, 11, 14, 41, 42, 69, 102

OESO 19, 33, 56, 69, 102

OHCHR 34, 102

Ondernemingsklimaat 10, 22, 53, 57, 94

Onderwijs 8, 14, 18, 20, 23, 30, 41, 56, 60, 61, 62, 63, 67, 70, 82, 102

Onderzoek 2, 6, 8, 18, 23, 27, 30, 34, 54, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 79, 102

Ontwapening 7, 17, 30, 40, 44, 100

Ontwikkelingsbeleid 72

Ontwikkelingsdoelstellingen 14

Ontwikkelingssamenwerking 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 26, 49, 53, 54, 57, 61, 62, 81, 85, 86, 89, 91, 101, 102

OPCW 40

ORET 57, 102

ORIO 57, 102

OVSE 24, 34, 35, 36, 39, 41, 102

Pakistan 72, 73

Partnerlanden 8, 21, 23, 34, 38, 54, 56, 62, 63, 66, 69, 70, 72, 73, 75, 79, 84, 91

Partnerschappen 13, 22, 55, 57, 63, 66, 72, 73, 74

Personenverkeer 1, 9, 15, 25, 31, 76, 77, 79, 80

Piraterij 10, 13, 15, 16, 37, 42

POBB 38, 39, 85

Postennetwerk 10, 11, 12, 13, 23, 27, 28, 29, 33, 34, 39, 48, 50, 52, 54, 89, 90, 91

Pre-accessiesteun 49

Prioritaire sectoren 11, 14, 62

Private sector 8, 10, 11, 14, 22, 23, 30, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 64

Programma 4, 6, 11, 14, 15, 22, 23, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 100, 102

PSI 57, 66, 102

PSO 64, 102

PSOM 102

Publieksdiplomatie 18, 38, 81, 82, 85

PUM 57, 102

R2P 33, 34, 102

Raad van Europa 7, 9, 24, 35, 47, 49, 51, 102

Rechtsorde 7, 8, 10, 14, 22, 30, 32, 37, 41, 44, 49

Reisdocumenten 77, 78, 79

Reproductieve gezondheid 8, 10, 14, 21, 22, 23, 30, 56, 60, 61, 65, 66, 67

Rusland 10, 18, 27, 39, 83, 84

Rwanda 23, 33, 55, 85, 101

Samenhang 5, 6, 15, 16, 20, 25, 28, 39, 42, 53, 88

Samenwerking 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 91, 99, 100, 101, 102

Sancties 19

Sanitatie 22, 56, 70, 73, 75

Schengengebied 25, 76

Schuld 17, 55, 56

Schuldenmanagement 56

Schuldverlichtingsinitiatieven 55

SCSL 34, 102

Sectorale 72, 83, 97, 98

SICA 82, 84, 102

SNV 64, 102

Sociale ontwikkeling 67

Soedan 16, 23, 38, 42, 63, 70

SRGR 23, 33, 60, 62, 65, 66, 102

Stabiliteit 1, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 36, 38, 39, 43, 53, 61

Stabiliteitsfonds 39, 41

Statuut van Rome 34

Strategische partnerschappen 43

Subsidie 27, 38, 54, 79, 83, 85

Subsidieoverzicht 2, 4, 6

Suriname 72

Terrorisme 7, 15, 16, 20, 30, 37, 39, 40, 44, 46

Terrorismebestrijding 16, 40

Terrorismesancties 36

Uitbreiding 25, 28, 32, 55

Uitbreidingsbeleid 25

UNAIDS 65, 66, 103

UNDP 55, 103

UNESCO 73, 100, 103

UNFPA 65, 66, 103

UN-HABITAT 73, 103

UNICEF 41, 55, 56, 73, 103

Unie 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 24, 25, 30, 46, 47, 49, 50, 51, 99

Uruzgan 16

Vakbonden 64

Veiligheid 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 64, 68, 69, 70, 76, 80, 99, 100, 101, 102

Veiligheidsraad 16, 34, 37, 103

Verdeling 1, 8, 9, 30, 32, 33, 36, 46, 52, 58, 60, 61, 68, 71, 76, 81, 89, 90, 91

Verdrag van Lissabon 25, 49

Verenigde Naties 13, 15, 99, 103

Verenigde Staten 19, 27, 83

Vestigingsklimaat 7, 9, 31, 84, 86

Vietnam 18, 23, 57, 70

Visa 27, 76, 77, 78, 79

Visumaanvragen 76, 77

Visumproces 27

Voedselzekerheid 8, 10, 14, 21, 22, 26, 30, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 68, 69, 70, 73

Voorzitterschap 5, 34, 40, 50

Vrede 14, 15, 16, 19, 24, 38, 42, 54, 61, 64, 84, 101

Vredeshandhaving 42

Vredesmissies 42

Vredesopbouw 16, 42, 43

Vredesproces 22

Vrijhandelsakkoorden 58

Vrijheid 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 46, 48, 50

Vrijwillige bijdragen 12, 14

Vrouwen 8, 11, 16, 19, 22, 23, 30, 33, 37, 38, 42, 60, 61, 62, 64, 67

Wapenbeheersing 7, 30, 40, 44

Wapenexportbeleid 7, 30, 36, 38, 40, 41, 44

Wapenhandelsverdrag 41, 99

Water 1, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 26, 30, 31, 38, 53, 56, 61, 63, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 82, 101, 103

Waterbeheer 8, 22, 55, 68, 70, 73

Waterschaarste 70

Wederopbouw 16, 21, 38, 41, 64

Welvaart 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 46, 48, 50, 52, 58, 61

Wereldbank 21, 42, 56, 71, 73

Wereldhandelssysteem 17

WEU 38

WHO 65, 66, 103

WRR 33, 54

WTO 103

Zetelovereenkomst 85

Zuid-Afrika 23, 27, 57, 83

Licence