Base description which applies to whole site

6.5 Trefwoordenlijst

Actal 43

Additionele taakstelling 65, 66, 71, 78, 83, 93, 94, 95, 96, 103, 104, 113

Agressie en geweld 10, 47, 49

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 1, 23, 120

Apparaatuitgaven 24, 63

Arbeidsmarkt 6, 7, 8, 10, 11, 36, 37, 47, 48, 49, 52, 53, 57, 92, 120

Arbeidsvoorwaarden 10, 11, 47, 49, 50, 51, 86

Asiel 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 37, 38, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 101, 103, 104, 116, 120

Basisregister 44, 70

Basisregistraties 10, 41, 44, 120, 121

Beleidsprioriteit 51

Bestuurskracht 19

BPR 2, 3, 5, 42, 44, 46, 64, 70, 71, 72, 73, 120

BSN 70, 71, 72, 73, 74, 120

Caribisch Nederland 9, 22, 45, 70, 73

Compacte rijksdienst 9, 71

Convenanten 18, 32

Decentralisatie 8, 119

Democratische rechtsstaat 45

Dienst van de Huurcommissie 2, 3, 4, 5, 25, 112, 113, 114, 120

Dienstverlening 9, 10, 11, 14, 41, 49, 51, 57, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 109, 112

DigiD 44, 80, 81, 82, 120

Diversiteit 32, 47, 106, 117

Doc-Direkt 2, 3, 4, 5, 52, 53, 64, 75, 76, 77, 78

E-overheid 10, 11, 18, 41, 42, 43, 44, 80, 81

Externe inhuur 10, 47, 63, 71, 73, 76, 78, 80, 82, 86, 87, 91, 93, 95, 97, 101, 110, 112

FMHaaglanden 2, 3, 4, 5, 64, 96, 97, 99, 100

GBA 41, 42, 45, 46, 70, 71, 72, 73, 74, 120, 121

GBA-netwerk 70, 71

GBA-stelsel 70

Gemeentefonds 38

Gemeenten 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 50, 73, 119, 121, 122

Generieke taakstelling 65, 66, 71, 76, 78, 83, 92, 93, 95, 97, 110

Geweld 12, 15, 119

Govcert 80, 82, 83

Grondwet 9, 11, 19, 32

Herindeling 4, 65

Huisvesting 1, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 25, 30, 31, 33, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 87, 94, 96, 99, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 121, 122

Huurcommissie 25, 27, 30, 64, 112, 113, 114, 115, 116

Huurtoeslag 17, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 116

Immigratie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 57, 58, 59, 60, 61, 101, 102, 121

IND 2, 3, 5, 14, 57, 59, 61, 64, 101, 102, 103, 104, 121

Informatiebeveiliging 53

Informatiehuishouding 53, 75

Informatievoorziening 59, 60, 70, 75, 84, 91, 121

Integriteit 10, 11, 47, 48, 117

Justitie 4, 67, 80, 81, 83, 96, 122

Kiesraad 19, 20, 21, 22, 64, 65, 116

Kieswet 19

Leenfaciliteit 72, 77, 81, 88, 94, 99, 100, 102, 109, 115

Legitimatie 19

Levensloop 69, 122

Modernisering GBA 42, 46

Monumenten 54, 55, 105, 107

Netto-huurquote 29

Oorlogsgravenstichting 20, 121

ORRA 42, 46, 71, 72, 121

Overdrachtsbelasting 16, 17, 26, 27

Paspoort 10, 11, 72, 73

Paspoortwet 11, 41

P-Direkt 2, 3, 5, 64, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

Politieke ambtsdragers 11, 47, 48, 49, 50, 120

Politieke partijen 19, 20, 21, 22

Provincies 8, 9, 11, 17, 19, 22, 33, 50

RANOV 101, 104, 121

REAN-regeling 59, 61

Reisdocumenten 2, 3, 5, 10, 18, 42, 44, 45, 46, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 120, 121

Reisdocumentenketen 70

Rijksgebouwendienst 2, 3, 4, 5, 54, 55, 63, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 121

RNI 70, 71, 72

Sociale verzekeringsbank 40

Topinkomens 122

VUT 2, 69

Werkmaatschappij 2, 3, 4, 5, 53, 63, 64, 92, 93, 94, 95, 97, 120

WGR 8, 11, 19

Woningcorporaties 16, 25

Woonvisie 15, 26, 32, 34

Licence