Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.

De stand van de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2013. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2013.

Licence