Base description which applies to whole site

2. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

32.093

 

1.919

34.012

1.315

1.315

1.315

1.315

                   

Uitgaven:

32.093

 

1.919

34.012

1.315

1.315

1.315

1.315

1.1

BES-fonds

32.093

 

1.919

34.012

1.315

1.315

1.315

1.315

                   

Ontvangsten

               

Toelichting

Artikel 1.1. BES-fonds

Het betreft hier een inflatiecorrectie voor de BES-eilanden op basis van het gewogen inflatiecijfer over 2012 van 3,6%. Dit inflatiecijfer is gebaseerd op cijfers van het CBS. Dit leidt tot een totale inflatiecorrectie/indexering van het BES-fonds van € 1.1 mln euro.

Daarnaast betreft het bijzondere uitkeringen die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken integraal aan de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba beschikbaar stellen voor het aanpakken van problematiek op het gebied (arbeids)participatie en leefbaarheid.

Licence