Base description which applies to whole site

2.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1.000

Art.

Stand ontwerp begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Stand 1e suppletoire begroting

(3) = (1+2)

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 

Verplichtingen

39.933

222

40.155

287

289

305

305

                 
 

Uitgaven

39.933

222

40.155

287

289

305

305

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

7.277

180

7.457

270

270

270

270

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.995

30

27.025

30

30

30

30

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.661

12

5.673

– 13

– 11

5

5

                 
 

Ontvangsten

nihil

418

418

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

nihil

2

Functionele uitgaven van de Koning

nihil

293

293

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

nihil

125

125

Toelichting

De uitgavenmutaties op artikel 1 voorzien in de meerjarige aanpassing van de grondwettelijke uitkeringen voor de Koning, de echtgenote van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap, krachtens de in 2008 geactualiseerde Wet financieel statuut van het koninklijk huis. De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 zijn toelicht in paragraaf 2.1. De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen het saldo van de bijdrage van het Kabinet van de Koning aan rijksbrede contracten met betrekking tot vakliteratuur en abonnementen en de in 2013 toegekende loonbijstelling.

Licence