Base description which applies to whole site

5. Overzicht budgetten partner-, transitie- en exitlanden 2013

Bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012 is toegezegd jaarlijks bij Voorjaarsnota een overzicht te geven van de budgetten van de partner- transitie- en exitlanden. Voor het jaar 2013 zijn de volgende budgetten goedgekeurd.

Bedragen x EUR 1.000

Partnerlanden

 

Afghanistan

39.364

Bangladesh

63.117

Benin

29.450

Burundi

27.700

Ethiopië

57.394

Ghana

29.315

Indonesië

40.555

Jemen

19.521

Kenia

28.986

Mali

39.016

Mozambique

43.942

Oeganda

27.909

Palestijnse Autoriteit

14.507

Rwanda

42.210

Zuid-Soedan

53.135

Totaal partner

556.121

Regionale programma's

 

Grote Meren

26.500

Midden Amerika

15.385

Totaal regionaal

41.885

Transitielanden

 

Colombia

11.423

Vietnam

1.050

Zuid Afrika

8.750

Totaal transitie

21.223

Exitlanden

 

Bolivia

15.347

Bosnië & Herzegovina

5.000

Burkina Faso

30.400

Congo

1.662

Egypte

4.158

Guatemala

2.398

Kosovo

550

Mongolië

459

Nicaragua

4.158

Pakistan

18.407

Senegal

8.875

Soedan

4.700

Suriname

PM

Tanzania

8.142

Zambia

4.681

Zimbabwe

350

Totaal exit

109.287

Totaal

728.516

Licence