Base description which applies to whole site

1. Voorstel van Wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 472,5 miljoen te verhogen. Daarnaast wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 96,9 miljoen te verlagen.

Licence