Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.8 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap RVOB over 2012 is € 4,9 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. In de afgelopen jaren is de lijn geweest het surplus in te zetten ter versterking van de risicoreserve voor ontwikkelingsprojecten bij het RVOB. Het moederdepartement continueert deze lijn.

Licence