Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2013. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2013 opgebouwd.

Doc-Direkt

Op 18 december 2012 is besloten de status van tijdelijke baten-lastendienst van Doc-Direkt in te trekken. Dit omdat de vanaf 1 januari 2013 geldende Regeling agentschappen voorwaarden stelt waaraan Doc-Direkt niet kan voldoen. Doc-Direkt moet verder nog een ontwikkeling doormaken om te functioneren als volwaardig baten-lastenagentschap terwijl de huidige financieringsstructuur het toelaat om in een kasverplichtingenadministratie te functioneren. De uitgaven aan Doc-Direkt worden conform Verantwoord begroten verantwoord op het centraal apparaatsartikel (artikel 11).

Licence