Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 De beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

25.102

0

8.350

33.452

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

25.102

0

8.350

33.452

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

77

       
                   

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

7.999

0

5.835

13.834

0

0

0

0

 

Subsidies

3.349

0

2.650

5.999

– 340

– 155

– 155

– 154

 

Diverse subsidies

854

0

– 350

504

– 340

– 155

– 155

– 154

 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

2.495

0

2.900

5.395

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.650

0

3.185

7.835

340

155

155

154

 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

4.650

0

3.185

7.835

340

155

155

154

1.2

Participatie

17.103

0

2.515

19.618

0

0

0

0

 

Subsidies

16.033

0

65

16.098

0

0

0

0

 

Politieke partijen

16.033

0

65

16.098

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.070

0

2.450

3.520

0

0

0

0

 

Kiesraad

420

0

0

420

0

0

0

0

 

Verkiezingen

650

0

2.450

3.100

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

49.465

0

– 25.000

24.465

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Subsidies

Oorlogsgravenstichting (OGS)

De subsidie aan de oorlogsgravenstichting is niet tot betaling gekomen in 2012 en wordt in 2013 gerealiseerd.

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Deze mutatie betreft de ophoging voor onderzoek naar en begeleiding van decentralisatie en opschalingsprogramma's (gemeenten en provincies).

1.2 Participatie

Opdrachten

Verkiezingen

In het kader van de herinrichting van het verkiezingsproces wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van elektronisch stemmen.

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppleoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

199.621

0

3.800

203.421

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

                   

Uitgaven:

199.621

0

3.800

203.421

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

37

       
                   

2.1

Apparaat

190.237

0

3.800

194.037

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

 

Apparaat

190.237

0

3.800

194.037

– 9.500

– 23.000

– 35.000

– 45.000

2.2

Geheim

9.384

0

0

9.384

0

0

0

0

 

Apparaat

9.384

0

0

9.384

0

0

0

0

 

Ontvangsten

8.214

0

0

8.214

0

0

0

0

2.1 Apparaat

Apparaat

In 2013 wordt de organisatie Symbolon ingericht en worden de afspraken over de gezamenlijke inrichting van de infrastructuur uitgevoerd (circa € 2,3 mln.). Tevens wordt de ingestelde risicoreserve, om schommelingen van de ontvangsten voor de uitvoering van veiligheidsonderzoeken op te vangen, bij de start van de tarifering met € 1,0 mln. gevuld. Tot slot wordt dit jaar voor circa € 0,5 mln. uitgegeven voor Nuclear Security Summit (NSS).

Beleidsartikel 3 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

2.902.887

– 2.902.887

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

                   

Uitgaven:

2.832.443

– 2.832.443

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

0

       
                   

3.1

Betaalbaarheid

2.827.269

– 2.827.269

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Subsidies

36.193

– 36.193

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

29

– 29

0

0

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit

34.096

– 34.096

0

0

0

0

0

0

 

Eigen woningenregelingen

802

– 802

0

0

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

1.266

– 1.266

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.177

– 1.177

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

1.177

– 1.177

0

0

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

2.773.743

– 2.773.743

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Huurtoeslag

2.773.743

– 2.773.743

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1.822

– 1.822

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

1.822

– 1.822

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

13.615

– 13.615

0

0

0

0

0

0

 

Huurcommissie

13.300

– 13.300

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

– 315

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

719

– 719

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

719

– 719

0

0

0

0

0

0

                   

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht

5.174

– 5.174

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies

2.069

– 2.069

0

0

0

0

0

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

2.069

– 2.069

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

3.105

– 3.105

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek en kennisoverdracht

3.105

– 3.105

0

0

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

578.445

– 578.445

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 3 Woningmarkt1

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

2.902.887

– 2.902.887

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

                   

Uitgaven:

2.832.443

– 2.832.443

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

0

       
                   

3.1

Betaalbaarheid

2.827.269

– 2.827.269

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Subsidies

36.193

– 36.193

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

29

– 29

0

0

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit

34.096

– 34.096

0

0

0

0

0

0

 

Eigen woningenregelingen

802

– 802

0

0

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

1.266

– 1.266

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.177

– 1.177

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

1.177

– 1.177

0

0

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

2.773.743

– 2.773.743

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Huurtoeslag

2.773.743

– 2.773.743

0

0

6.000

– 4.000

34.000

87.800

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1.822

– 1.822

0

0

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

1.822

– 1.822

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

13.615

– 13.615

0

0

0

0

0

0

 

Huurcommissie

13.300

– 13.300

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

– 315

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

719

– 719

0

0

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

719

– 719

0

0

0

0

0

0

                   

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht

5.174

– 5.174

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies

2.069

– 2.069

0

0

0

0

0

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

2.069

– 2.069

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

3.105

– 3.105

0

0

0

0

0

0

 

Onderzoek en kennisoverdracht

3.105

– 3.105

0

0

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

578.445

– 578.445

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

125.848

0

– 24.454

101.394

218

218

218

218

                   

Uitgaven:

125.848

0

– 24.454

101.394

218

218

218

218

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

94

       
                   

6.1

Verminderen regeldruk

4.300

0

0

4.300

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.300

0

0

4.300

0

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

4.300

0

0

4.300

0

0

0

0

                   

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

22.129

0

356

22.485

0

0

0

0

 

Opdrachten

22.129

0

356

22.485

0

0

0

0

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

18.348

0

– 4.908

13.440

– 5.344

3.834

5.650

5.642

 

Implementatie NUP (VNG)

3.781

0

5.264

9.045

5.344

– 3.834

– 5.650

– 5.642

                   

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

42.950

0

218

43.168

218

218

218

218

 

Opdrachten

7.746

0

218

7.964

218

218

218

218

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

4.545

0

0

4.545

0

0

0

0

 

Officiële publicaties en wettenbank

3.201

0

218

3.419

218

218

218

218

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

35.204

0

0

35.204

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst BPR

3.394

0

0

3.394

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst Logius

30.410

0

0

30.410

0

0

0

0

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)

1.400

0

0

1.400

0

0

0

0

                   

6.4

Burgerschap

5.134

0

– 28

5.106

0

0

0

0

 

Subsidies

4.384

0

0

4.384

0

0

0

0

 

Comité 4/5 mei

109

0

0

109

0

0

0

0

 

Huis voor Democratie en rechtstaat

4.275

0

0

4.275

0

0

0

0

 

Opdrachten

750

0

– 28

722

0

0

0

0

 

Programma burgerschap

750

0

– 28

722

0

0

0

0

                   

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

51.335

0

– 25.000

26.335

0

0

0

0

 

Opdrachten

34.435

0

– 25.000

9.435

0

0

0

0

 

Beleid GBA en reisdocumenten

4.288

0

0

4.288

0

0

0

0

 

Modernisering GBA

5.147

0

0

5.147

0

0

0

0

 

ORRA

25.000

0

– 25.000

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

16.900

0

0

16.900

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst BPR

16.900

0

0

16.900

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

500

0

0

500

0

0

0

0

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

ORRA

Het is nog onzeker of de online raadpleegbare reisdocumenten administratie (ORRA) gerealiseerd gaat worden. Inbeheername van de online raadpleegbare reisdocumenten administratie door Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten was voorzien voor 2013. Nu de online raadpleegbare reisdocumenten administratie tot nader order is uitgesteld wordt de begroting van het departement naar beneden bijgesteld. Mocht de online raadpleegbare reisdocumenten administratie op een later moment alsnog gerealiseerd worden, dan worden de kosten daarvan naar verwachting versleuteld in de tarieven voor reisdocumenten.

Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

43.177

0

1.000

44.177

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

43.177

0

1.000

44.177

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

87

       
                   

7.1

Overheid als werkgever

16.198

0

1.000

17.198

0

0

0

0

 

Subsidies

10.012

0

200

10.212

0

0

0

0

 

Diverse subsidies

3.857

0

259

4.116

0

0

0

0

 

Programma Veilige Publieke Taak

3.100

0

0

3.100

0

0

0

0

 

Subsidies Overlegstelsel

2.833

0

– 59

2.774

0

0

0

0

 

Subsidies internationaal

222

0

0

222

0

0

0

0

 

Opdrachten

6.186

0

800

6.986

0

0

0

0

 

Arbeidsmarktbeleid

4.444

0

752

5.196

0

0

0

0

 

Programma Veilige Publieke Taak

750

0

– 150

600

0

0

0

0

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

992

0

198

1.190

0

0

0

0

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

26.979

0

0

26.979

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

9.224

0

0

9.224

0

0

0

0

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

9.224

0

0

9.224

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

17.755

0

0

17.755

0

0

0

0

 

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen

17.755

0

0

17.755

0

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

820

0

0

820

0

0

0

0

7.1 Overheid als werkgever

Opdrachtgever

Arbeidsmarktbeleid

Het project ter renovatie van de ambtswoning Bonaire is vertraagd in de opstartfase. Hierdoor worden de kosten voor het project betaald in 2013.

1

Middels de nota van wijziging is dit artikel overgegaan naar hoofdstuk 18 (Wonen en Rijksdienst).

Licence