Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 NIET BELEIDSARTIKELEN

Tabel 10.1 Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000)

Stand vastgestelde begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

– 2.800

713

– 1.076

– 363

           

Uitgaven:

– 2.800

713

– 1.076

– 363

10.1

Loonbijstelling

0

170

0

170

10.2

Prijsbijstelling

0

1.143

– 1.143

0

10.3

Onvoorzien

– 2.800

– 600

67

– 533

De uitdeling van de loon- en prijsbijstelling 2013.

Licence