Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 DE BELEIDSARTIKELEN

Tabel 1.1 Wetgeving en controle EK

(x € 1 000)

Stand vastgestelde begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

11.434

11.542

1.939

13.481

           

Uitgaven:

11.434

11.542

1.939

13.481

1.1

Apparaat EK

7.020

7.128

60

7.188

1.2

Vergoeding voorzitter/leden EK

4.345

4.345

– 119

4.226

1.3

Verenigde vergadering

69

69

1.998

2.067

           
 

Ontvangsten

79

79

11

90

Artikel 1.3 Verenigde vergadering

Kosten abdicatie 2013

De Eerste Kamer is tijdens de abdicatie aangewezen als de gastheer voor de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Dit heeft geleid tot incidenteel hogere uitgaven in 2013 op dit artikel, voor onder andere de huur van de Nieuwe kerk, en reis- en verblijfskosten van de Statenleden en buitenlandse gasten.

Tabel 2.1 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

(x € 1 000)

Stand vastgestelde begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

31.915

31.915

295

32.210

           

Uitgaven:

31.915

31.915

295

32.210

2.1

Schadeloosstelling

22.017

22.017

295

22.312

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.679

9.679

0

9.679

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

219

219

0

219

           
 

Ontvangsten

86

86

0

86

Tabel 3.1 Wetgeving/controle TK

(x € 1 000)

Stand vastgestelde begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

93.784

94.908

15

94.923

           

Uitgaven:

93.784

94.908

15

94.923

3.1

Apparaat TK

63.526

66.009

– 435

65.574

3.2

Onderzoeksbudget

2.534

2.501

0

2.501

3.3

Drukwerk

3.165

2.160

0

2.160

3.4

Fractiekosten

24.105

23.797

0

23.797

3.5

Uitzending leden

454

441

0

441

3.6

Parlementaire Enquetes

0

0

450

450

           
 

Ontvangsten

2.766

4.966

0

4.966

Artikel 3.6 Parlementaire Enquêtes

In 2014 worden parlementaire enquêtes uitgevoerd naar Woningcorporaties en de Fyra. Reeds in 2013 doet de Tweede Kamer hiervoor onvoorziene uitgaven.

Tabel 4.1 Wetgeving/controle EK en TK

(x € 1 000)

Stand vastgestelde begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1.561

1.515

14

1.529

           

Uitgaven:

1.561

1.515

14

1.529

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.561

1.515

14

1.529

           
 

Ontvangsten

23

23

0

23

Licence