Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2013. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

 • 1) De leeswijzer.

 • 2) Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.

 • 3) De beleidsartikelen.

  Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan circa € 3 mln worden onder de tabel toegelicht.

 • 4) De niet-beleidsartikelen.

  In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan circa € 3 mln worden toegelicht.

 • 5) De agentschapsparagrafen.

  In deze tweede suppletoire begroting zijn ook de aanpassingen in de agentschapsparagrafen opgenomen.

Licence