Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: MOTIES EN TOEZEGGINGEN VERGADERJAAR 2011–2012

Moties Onderdeel A.1 Afgedaan

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Gewijzigde Motie Brinkman c.s.: Verzoekt de regering te stoppen met initiatieven die leiden tot één Randstadprovincie bestaande uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Gemente- en provinciefonds

De Tweede Kamer is op 11 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 42).

Moties: Onderdeel A.2 In behandeling

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

n.v.t.

   

Toezeggingen: Onderdeel B.1 Afgedaan

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe de nadere visie op vorming Randstadprovincie begin maart aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Gemente- en provinciefonds

De Tweede Kamer is op 1 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 047, nr. 3 en nr. 4)

Toezegging: Onderdeel B.2 In behandeling

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

n.v.t.

   
Licence