Base description which applies to whole site

5.1 Verdiepingshoofdstuk

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

1 Waarborgfunctie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

63 657

63 653

61 647

61 649

61 649

 

1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

63 657

63 653

61 647

61 649

61 649

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 225

– 225

0

0

0

0

1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

– 225

– 225

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

– 2 515

179

174

174

3 273

173

1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

– 2 515

179

174

174

3 273

173

waarvan:

           

a. Vervanging investering Kustwacht

– 3 100

     

3 100

 

Stand ontwerpbegroting 2013

60 917

63 607

61 821

61 823

64 922

61 822

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

4 857

4 857

4 857

4 857

4 857

 

Stand ontwerpbegroting 2013

4 857

4 857

4 857

4 857

4 857

4 857

Toelichting

a. Kasschuif vloot Kustwacht

Vanaf 2016 zijn vervangingsinvesteringen nodig voor de vloot van de Kustwacht in het Caribisch gebied. Dit is vastgelegd in het door de RMR goedgekeurde jaarplan 2012 van de Kustwacht CARIB.

De meerjarenraming van de bijdrage aan de Kustwacht in het kader van de Waarborgfunctie (artikel 1) voorziet hier nog niet in. De raming wordt door middel van een kasschuif hierop aangepast. De ruimte daarvoor wordt binnen de Waarborgfunctie gevonden door een incidentele verlaging van de bijdrage aan het Recherche Samenwerkingsteam. Dit is mogelijk vanwege een vrijvallende reservering voor fiscalisering van buitenlandtoelagen daar. Deze reservering betreft € 3,1 mln. Via deze kasschuif wordt tegemoet getreden aan een deel van de vervangingsvraag.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

362 799

212 425

193 455

193 476

174 438

 

2.1: Apparaat

9 056

8 982

8 930

8 929

9 079

 

2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners

57 794

8 939

11 524

13 908

13 908

 

2.3: Bevorderen staatkundige relaties

522

522

522

522

522

 

2.4: Schuldsanering

295 427

193 982

172 479

170 117

150 929

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

11 907

110

110

– 490

– 1 090

– 1 090

2.1: Apparaat

– 584

– 940

– 940

– 940

– 940

– 940

2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners

7 491

1 050

1 050

450

– 150

– 150

2.3: Bevorderen staatkundige relaties

0

0

0

0

0

0

2.4: Schuldsanering

5 000

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

817

596

581

581

583

583

2.1: Apparaat

708

1 109

1 094

1 094

1 096

1 096

2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners

631

9

9

9

9

9

2.3: Bevorderen staatkundige relaties

– 522

– 522

– 522

– 522

– 522

– 522

2.4: Schuldsanering

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

375 523

213 131

194 146

193 567

173 931

209 983

2.1: Apparaat

9 180

9 151

9 084

9 083

9 235

9 235

2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners

65 916

9 998

12 583

14 367

13 767

13 767

2.3: Bevorderen staatkundige relaties

0

0

0

0

0

0

2.4: Schuldsanering

300 427

193 982

172 479

170 117

150 929

186 981

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

28 497

28 013

27 358

26 901

26 901

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

45 300

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

73 797

28 013

27 358

26 901

26 901

26 901

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

3 Nominaal en onvoorzien

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 673

1 375

1 490

1 506

1 506

 

3.1: Loonbijstelling

           

3.2: Prijsbijstelling

426

626

726

726

726

 

3.3: Onvoorzien

1 247

749

764

780

780

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 252

– 254

– 59

– 59

– 59

– 59

3.1: Loonbijstelling

317

316

311

311

311

311

3.2: Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

3.3: Onvoorzien

– 569

– 570

– 370

– 370

– 370

– 370

             

Nieuwe mutaties

– 317

– 316

– 311

– 311

– 311

– 311

3.1: Loonbijstelling

– 317

– 316

– 311

– 311

– 311

– 311

             

3.2: Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

waarvan:

           

a. Toedeling prijsbijstelling 2012

1 085

459

444

444

445

445

b. Verdeling prijsbijstelling 2012

– 1 085

– 459

– 444

– 444

– 445

– 445

             

3.3: Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

1 104

805

1 120

1 136

1 136

1 136

3.1: Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

3.2: Prijsbijstelling

426

626

726

726

726

726

3.3: Onvoorzien

678

179

394

410

410

410

Licence