Base description which applies to whole site

4.4 Lijst met afkortingen

A

 

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AOW

Algemene Ouderdomswet

Awb

Algemene Wet Bestuursrecht

   

B

 

BBP

Bruto Binnenlands Product

BIS

Bank for International Settlements

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

   

C

 

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CP

Commercial Paper

CRI

Capital Relief Instrument

   

D

 

DBFMO

Design, Build, Finance, Maintain, Operate

DGS

Deposito Garantie Stelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Certificate

   

E

 

EFSF

European Financial Stability Facility

EKV

Exportkredietverzekering

EMU

Europese Monetaire Unie

Eonia

European Overnight Index Average

ESM

Europese stabiliteitsmechanisme

EU

Europese Unie

   

F

 

FATF

Financial Action Task Force on money laundering

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

   

G

 

G20

De G20 (Groep van 20) is een groep bestaande uit 19 landen en de Europese Unie.

GMB

Geïntegreerd Middelen Beheer

   

I

 

IABF

Illiquid Assets Back-up Facility

IASB

International Accounting Standards Board

IFI

Internationale Financiële instelling

IMF

Internationaal Monetair Fonds

   

M

 

MCN

Mandatory Convertible Note

MGO

Middelgrote ondernemingen

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

   

O

 

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

   

P

 

PPC

Publiek Private Comparator

PPI

Publiek-Private Investering

PPS

Publiek-private samenwerking

   

R

 

RGD

Rijksgebouwendienst

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RVOB

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf

RVR

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

   

S

 

SAMO

Stichting Afwikkeling Maror-gelden

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SENO-GOM

Stichting Economische Samenwerking Nederland Oost-Europa en Garantiefaciliteit voor Opkomende Markten

SSO

Shared Service Organisaties

STAK

Wet Stichting Administratiekantoor financiële instellingen

   

T

 

TK

Tweede Kamer

   

V

 

VIA

Vooringevulde Aangifte

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

   

W

 

WBft

Wet bekostiging financieel toezicht

Wft

Wet op het financieel toezicht

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

   

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZGO

Zeer Grote Ondernemingen

ZZP

Zelfstandigen Zonder Personeel

Licence