Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: MOTIES EN TOEZEGGINGEN IN HET VERGADERJAAR 2011/2012

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van Zaken

01-11-2011

Motie Kox 33 000 c: Ondersteuning van de democratiseringsbewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Algemeen Politieke Beschouwingen EK d.d. 25 oktober 2011

Verzonden aan EK op 10 februari 2012 per brief DAM-120/12

01-11-2011

Motie Koolmees 21 501-20 nr.576: De uitwerking van het aanvullende Griekse steunpakket ter goedkeuring voorleggen aan de Kamer

Debat Verslag Europese Top d.d. 1 november 2011

 

01-11-2011

Motie Harbers 21 501-20 nr. 577: inzetten op expliciete afspraak dat landen zich wel gaan houden aan afspraken over tekorten en schulden

Debat Verslag Europese Top d.d. 1 november 2011

Afgehandeld door Financien

01-11-2011

Motie Blanksma-vd Heuvel 21 501-20 nr. 579: op Europees niveau bepleiten dat Spanje en Italië deelnemen aan preventieve programma's

Debat Verslag Europese Top d.d. 1 november 2011

Afgehandeld door Financiën

01-11-2011

Motie Sap 21 501-20 nr. 580: het CPB opdracht geven om voor half november een analyse te maken van vier opties voor vergroting van het noodfonds

Debat Verslag Europese Top d.d. 1 november 2011

Afgehandeld door Financiën

01-11-2011

Motie Dijkgraaf 21 501-20 nr. 581: Frankrijk bij volgende overleggen expliciete aanspreken op het nemen van voldoende maatregelen om de AAA-status veilig te stellen, ook als substantiële uitbreiding van het noodfonds nodig is

Debat Verslag Europese Top d.d. 1 november 2011

Afgehandeld door Financiën

08-11-2011

Motie Voordewind 22 831 nr. 72: Noodhulp via Nederlandse NGO's

VAO Hoorn van Afrika d.d. 8 november 2011

Verzonden per brief december 2011 met kenmerk DMH-461/12.

08-11-2011

Motie Driessen 22 831 nr. 68: alles op alles zetten opdat geen geld aan Nederlandse noodhulp in handen valt van Al-Shabaab

VAO Hoorn van Afrika d.d. 8 november 2011

Verzonden op 15 juni 2012 per brief DAF 2012 13345

08-11-2011

Motie Hachchi 22 831 nr. 71: (vermeende) mensenrechtenschendingen door AMISOM

VAO Hoorn van Afrika d.d. 8 november 2011

Verzonden op 15 juni 2012 per brief DAF 2012 13345

08-11-2011

Gesprek tussen Externe Volkenrechtelijk Adviseur met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken binnen 6 maanden

AO Volkenrechtelijk Adviseur d.d. 8 november 2011

Staand beleid.

08-11-2011

Binnen 6 maanden een brief aan de Staten-Generaal sturen over immuniteit deelnemers officiële missies

AO Volkenrechtelijk Adviseur d.d. 8 november 2011

Verzonden op 26 april 2012 per brief DJZ-MinBuza-2012 7968

08-11-2011

Aandacht vragen tijdens ASP ICC voor aansprakelijkheid stellen regeringsleiders voor plegen internationale misdrijven met staatsmiddelen

AO Volkenrechtelijk Adviseur d.d. 8 november 2011

Verzonden op 9 maart 2012 per brief DMH/MR-032/12

08-11-2011

De conclusies van de volkenrechtelijk adviseur komen tot uitdrukking in de brieven terzake van de minister aan de Kamer

AO Volkenrechtelijk Adviseur d.d. 8 november 2011

Staand beleid.

08-11-2011

Bevorderen dat de commissie een gesprek kan voeren met de volkenrechtelijk adviseur

AO volkenrechtelijk adviseur 8 november 2011

In behandeling

10-11-2011

Motie Ormel 33 000 V nr. 20: in EU-verband bevorderen dat Iraanse mensenrechtenschenders onder hetzelfde verscherpte EU-sanctieregime gaan vallen dat van toepassing is voor personen die in verband worden gebracht met illegale nucleaire activiteiten

VAO Iran d.d. 10 november 2011

Mondeling afgehandeld in AO RBZ d.d. 19 januari 2012

10-11-2011

Motie Kortenoeven 33 000 V nr. 12: snelle en doeltreffende sanctiemaatregelen tegen de Iraanse centrale bank

VAO Iran d.d. 10 november 2011

Motie is in RBZ van 23 januari 2012 aan voldaan.

15-11-2011

Kamer informeren over aantal onderwerpen die andere bewindspersonen regarderen: justitiële samenwerking, belastingverdrag, vliegverkeer en Surinaamse studenten in Nederland

AO Suriname d.d. 15 november 2011

Afgehandeld

16-11-2011

Voortzetting culturele samenwerking na Expo in Shanghai. Minister zal nagaan wat het resultaat van deze inzet/expositie is geweest en bezien of zoiets navolging verdient

AO China d.d. 16 november 2011

In behandeling

16-11-2011

Minister zegt toe om suggestie over te nemen om EU-ervaringen te delen op minderhedenbeleid China

AO China d.d. 16 november 2011

Afgehandeld

16-11-2011

Minister zegt toe positie Christelijke, Oeigoerse, Tibetaanse minderheden en Falun Gong op te brengen voor EU-China mensenrechten dialoog

AO China d.d. 16 november 2011

Afgehandeld

17-11-2011

Brief mogelijkheden rechtsbijstandsfonds aan Kamer doen toekomen

AO MVO d.d. 17 november 2011

Verzonden op 9 maart 2012 per brief DMH/MR-32/12

17-11-2011

Vóór de Voorjaarsnota de Kamer informatie sturen over de cijfermatige uitsplitsing van de instrumenten per beleidsartikel van de begroting

WGO Begrotingsonderzoek d.d. 17 november 2011

Verzonden op 1 juni 2012 per brief FEZ/BZ-047/12

17-11-2011

Begin 2012 de Kamer de uitkomsten sturen van het onderzoek over de HGIS-afspraken over de uitgaven voor militaire missies

WGO Begrotingsonderzoek d.d. 17 november 2011

Verzonden op 13 juni 2012 per brief FEZ/BZ-179/11

17-11-2011

Voor het eind van 2011 ontvangt de Kamer een nadere reaktie van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie op de aanbevelingen uit een rapport van de Rekenkamer over het begroten van militaire missies

WGO Begrotingsonderzoek d.d. 17 november 2011

Verzonden op 13 juni 2012 per brief FEZ/BZ-179/11

21-11-2011

Motie Ferrier 33 000 V, nr 40: harde voorwaarden binden aan hulp aan Sudan

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

Verzonden per brief d.d. 26 maart 2012 (DAF-126/201)

21-11-2011

Motie El Fassed 33 000 V, nr 48: de criteria voor subsidie aan bedrijven

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

Verzonden per brief d.d. 1 mei 2012 met kenmerk DDE-168/12

21-11-2011

Motie Van der Staaij/Hachchi 33 000 V, nr 107: evalueren van alle programma's

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

Verzonden per brief d.d. 1 mei 2012 met kenmerk DDE-168/12

21-11-2011

Motie Dikkers 33 000 V, nr 37: toetsing aan de hiernieuwde OESO richtlijnen

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

Verzonden per brief d.d. 1 mei 2012 met kenmerk DDE-168/12 «

21-11-2011

Motie Ferrier 33 000 V, nr 39: verbetering van de enabling environment

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

Verzonden per brief d.d. 1 mei 2012 met kenmerk DDE-168/12

21-11-2011

Motie El Fassed/De Caluwe 33 000 V, nr 50: publiceren van actuele gegevens (memo aan Stas)

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

Verzonden per brief d.d. 4 juli 2012 met kenmerk DEC/KH-152a/12

21-11-2011

Motie Ferrier/El Fassed 33 000 V, nr 41: duurzame ontwikkeling

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

In behandeling.

21-11-2011

Motie Voordewind 33 000 V, nr 54: een duurzame handelsmissie

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

In behandeling.

24-11-2011

Motie Kortenoeven 33 000 V, nr 94: De onderdrukking van de Papoea's

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

Verzonden op 23 december 2011 per brief DAO-522

24-11-2011

Motie De Roon 33 000 V, nr 90: De economische sancties tegen Syrie

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

Verzonden per brief met kenmerk DIE-84/12 d.d.1 februari 2012

24-11-2011

Motie Pechtold 33 000 V, nr 85: Huisvesting van het Internationaal Strafhof

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

Verzonden per brief met kenmerk DVF/PJ-620/2011 d.d. 6 december 2011

24-11-2011

Motie Ormel 33 000 V, nr 80: De vrijheid van godsdienst van religieuze minderheden

Begrotingsbehandeling d.d. 24 nov. 2011

Verzonden per brief DMH/MR-540/11, d.d. 16 maart 2012.

24-11-2011

Motie Voordewind/Peters 33 000 V, nr 103: de opvang van Afghaanse vrouwen

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

Meegenomen tijdens het AO Afghanistan/Pakistan

24-11-2011

Motie De Roon 33 000 V, nr. 86: Politieke steun aan Israel

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

Staand beleid

24-11-2011

Motie El Fassed 33 000 V, nr 101: Afspraken met de Wereldbank

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

Verzonden op 19 juni 2012 per brief MinFIN

24-11-2011

Motie El Fassed 33 000 V, nr 100: applicaties voor het ontsluiten van data (memo aan Stas)

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

Verzonden per brief d.d. 4 juli 2012 met kenmerk DEC-152a/12

24-11-2011

Motie Ormel 33 000 V, nr 81: Uitbreiding van het mandaat van Monusco

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

In behandeling

24-11-2011

Motie Ormel/Ten Broeke 33 000 V nr. 82: Visumplichtige landen

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

In behandeling

24-11-2011

Motie Voordewind 33 000 V nr, 102: Laogai-producten (gewijzigd)

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

In behandeling

24-11-2011

Motie Peters 33 000 V, nr 98: Human Rights Due Diligence proces

Begrotingsbehandeling 24 nov. 2011

In behandeling

24-11-2011

Motie Ten broeke/Ormel 33 000 V, nr 71: een jaarlijkse werkconferentie met Duitsland

Begrotingsbehandeling d.d. 24 nov. 2011

In behandeling

24-11-2011

Motie Ten Broeke 33 000 V, nr 72: Bundeling van consulaire taken

Begrotingsbehandeling d.d. 24 nov. 2011

In behandeling

24-11-2011

Motie Ten Broeke/Ormel 33 000 V, 73: een integraal Nederlands grondstoffenbeleid

Begrotingsbehandeling d.d. 24 nov. 2011

In behandeling

24-11-2011

De landen die Syrië hebben voorgedragen voor de mensenrechtencommissie van UNESCO hierop aanspreken en de Kamer per brief informeren over de wijze waarop deze landen hierop hebben gereageerd.

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

Afgehandeld

24-11-2011

Advisering door de deskundigen inzake de receptorbenadering

Begrotingsbehandeling d.d. 24 november 2011

Verzonden op 11 juli 2012 per brief DMH/MR-346/12

24-11-2011

De Palestijnse Autoriteit steviger aanspreken op het aanmoedigen en verheerlijken van geweld op de Palestijnse staatstelevisie en de Kamer per brief over de resultaten van dit gesprek informeren

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

Afgehandeld

24-11-2011

Op korte termijn de evaluatie van de eerste fase van de pilot godsdienstvrijheid.

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

Verzonden op 16 maart 2012 per brief DMH/MR-540/12

24-11-2011

Informeert de Kamer over de maatregelen die in EU-verband worden genomen ten aanzien van godsdienstvrijheid en de bescherming van religieuze minderheden.

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

Staand beleid.

24-11-2011

Informeert de Kamer per brief over het project geschillenbemiddeling en capaciteitsopbouw van de VN in Irak dat door Nederland financieel wordt ondersteund.

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

In behandeling

24-11-2011

Vervolg op de grondstoffennotitie een korte lijst van activiteiten die de regering als beleid gaat ontwikkelen

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

In behandeling

24-11-2011

In de eerstvolgende voortgangsrapportage over de modernisering van de Nederlandse diplomatie ook ingaan op de beleidslijn ten aanzien van partners van diplomaten.

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

In behandeling

24-11-2011

In de volgende rapportage over mensenrechten aan de Kamer duidelijk te maken hoe hij, de receptorbenadering, te werk gaat bij de misdaden zoals doodstraf, marteling, verdwijning en minderjarigen, als het bevriende landen betreft zoals Israël en de VS

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

Verzonden op 9 maart 2012 per brief DMH/MR-32/12

24-11-2011

Informeert de Kamer per brief over de Child Labour Free Zones en de projecten die vanuit het Mensenrechtenfonds gesteund zullen worden.

Begrotingsbehandeling 24 november 2011

Verzonden op 29 februari 2012 per brief DMH/MR-081/12

24-11-2011

De actuele situatie in Oman

Begrotingsbehandeling d.d.24 november 2011

Verzonden op 13 december 2011per brief DAM-1019/11

29-11-2011

Motie Van der Staaij 32 735 nr. 19: een pilot uitvoeren met de receptor benadering om de bruikbaarheid voor het Nederlands mensenrechtenbeleid vast te stellen

VAO Mensenrechten en vrijheid van godsdienst en meningsuiting d.d. 29 juni 2011

Verzonden per brief d.d. 8 maart 2012 met kenmerk DMH/MR-061/12

29-11-2011

Motie Sap 21 501-20 nr. 563: het onderscheiden van nuts- en zakenbankactiviteiten

Debat over de agenda van de Europese Top d.d. 23 oktober 2011

Afgehandeld door Financiën

29-11-2011

Motie Sap 21 501-20 nr. 564: een duurzaam Europees hervormings- en stimuleringspakket

Debat over de agenda van de Europese Top d.d. 23 oktober 2011

Afgehandeld door Financiën

02-12-2011

Motie El Fassed 33 000 V, nr 51: Het FIETS-kwaliteitsmodel

Wetgevingsoverleg OS d.d. 21 november 2011

Verzonden per brief d.d. 1 mei 2012 met kenmerk DDE-168/12

07-12-2011

NAVO IBAN-rapporten zullen worden gedeeld met de Tweede Kamer, voor zover de NAVO-classificering dit toelaat

AO NAVO-ministeriele d.d. 7-8 december 2011

Staand beleid.

07-12-2011

Bezien welke mogelijkheden er zijn om publieke betrokkenheid bij het proces van de Posture Review te vergroten, d.m.v. publieke media («online communicatie»)

AO NAVO-ministeriele d.d. 7-8 december 2011

Minister heeft publiekscampagne toegelicht in AO NAVO-jumbo ministeriele op 12 april 2012.

12-12-2011

Toegang MRA tot Tibet en Xinjiang bepleiten bij Chinese autoriteiten en Kamer informeren

AO China d.d. 16 november 2011

In behandeling

12-12-2011

Minister zegt toe in EU ook te bepleiten mensenrechten in China ook aan de orde komt in Geneve en/of AVVN

AO China d.d. 16 november 2011

Afgehandeld

12-12-2011

Minister zegt toe publieke uitspraak over wenselijkheid hervatting dialoog Chinese autoriteiten met Tibetanen ook te bepleiten via EU

AO China d.d. 16 november 2011

Afgehandeld

12-12-2011

Minister zegt toe zich in te zetten voor een geintegreerd EU Chinabeleid

AO China d.d. 16 november 2011

Afgehandeld

12-12-2011

Minister zegt toe mensenrechtenexpertise op postennet China vast te houden

AO China d.d. 16 november 2011

Afgehandeld

12-12-2011

Minister zal werkwijze pensioenfondsen delen met China onderzoeken

AO China d.d. 16 november 2011

Afgehandeld

15-12-2011

Evaluatie rapport Twinningfaciliteit Suriname

AO Suriname d.d. 13 december 2011

Afgehandeld

15-12-2011

Min V&J zal de Kamer informeren over verjaringstermijn Suriname en verdere uitsplitsing negen gevallen waarin niet tot uitlevering aan Suriname is overgegaan (uitwerking 3e alinea justitie samenwerking in brief 5/12)

AO Suriname d.d. 13 december 2011

Verzonden op 21 februari 2012 door MinV&J

15-12-2011

Kamer na kontakt met minBZK informeren over problematiek rond CARICOM inzake terugkeer (na additionele informatie van Ferrier)

AO Suriname d.d. 13 december 2011

Afgehandeld

20-12-2011

Tijdens een eerstvolgende reis naar New York het Holland Paviljoen bezoeken en na terugkeer indrukken delen met Kamerlid Van der Ham

AO Internationaal Cultuurbeleid d.d. 20 december 2011

Afgehandeld

22-12-2011

De Nederlandse ambassade in Pretoria zal een bijeenkomst organiseren met pleitbezorgers van de positie van het Afrikaans, als een van de officiele talen van Zuid-Afrika

AO Internationaal Cultuurbeleid d.d. 20 december 2011

Afgehandeld

22-12-2011

Staatssecretaris zegt toe om eind 2012 weer te komen met de stand van zaken inzake de afbouw van onderwijsprogramma's

Begrotingsbehandeling d.d. 24 november 2011

In behandeling

22-12-2011

Stand van zaken over de situatie in Papoea

AO Papoea/Indonesie d.d. 22 december 2011

Verzonden op 27 januari 2012 per brief DAO-10/12

23-12-2011

Motie Hachchi (gewijzigd) 31 250 nr. 92 over afbouw van handelsbarrieres bij de GLB-onderhandelingen

VAO Landbouw in OS-landen d.d. 22 december 2011

Afgehandeld

23-12-2011

Motie El Fassed c.s. 22 054 nr. 181 over drempelwaarde voor de versnelde rapportage aan de Tweede Kamer te verlagen naar 2 miljoen euro

VAO Wapenexportbeleid d.d. 22 december 2011

Verzonden op 12 april 2012 per brief MinEL&I (Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand)

23-12-2011

Motie Wiegman-van Meppelen Schepping/El Fassed 31 250 nr. 83 over criteria voor bedrijfsleveninstrumentaria en PPP's

VAO Landbouw in OS-landen d.d. 22 december 2011

Verzonden per brief d.d. 1 mei 2012 met kenmerk DDE-168/12

23-12-2011

Motie Dikkers c.s. 31 250 nr. 89 over kleinschalige en duurzame landbouw

VAO Landbouw in OS-landen d.d. 22 december 2011

Verzonden per brief d.d. 1 mei 2012 met kenmerk DDE-168/12

23-12-2011

Motie Schouten/Voordewind 26 485 nr. 118 over bestrijding van kinderarbeid (IDH)

VAO MVO d.d. 22 december 2011

Verzonden per brief d.d. 1 mei 2012 met kenmerk DDE-168/12

23-12-2011

Motie El Fassed c.s. 22 054 nr. 183 over een internationaal wapenhandelverdrag

VAO Wapenexportbeleid d.d. 22 december 2011

Verzonden op 11 juni 2012 per brief DVB/NW-295/2012

23-12-2011

Motie Voordewind 22 054 nr. 184 over geen wapenexportvergunning aan Egypte

VAO wapenexportbeleid d.d. 22 december

Verzonden op 2 juli 2012 per brief DVB/NW-441/12

23-12-2011

Motie Gesthuizen/Smeets 26 485 nr. 119 over de implementatie van de OESO richtlijnen

VAO MVO d.d. 22 december 2011

In behandeling

23-12-2011

Motie Thieme/Ouwehand 31 250 nr. 81 over agro-ecologische landbouwpraktijken

VAO Landbouw in OS-landen d.d. 22 december 2011

In behandeling

23-12-2011

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink/El Fassed 31 250 nr. 85 over een nulmeting en jaarlijkse voortgangsrapportages

VAO Landbouw in OS-landen d.d. 22 december 2011

In behandeling

23-12-2011

Motie Dikkers/El Fassed c.s. 31 250 nr. 90 over boerinnen in ontwikkelingslanden

VAO Landbouw in OS-landen d.d. 22 december 2011

In behandeling

23-12-2011

Motie El Fassed 31 250 nr. 91 over versterken van kleine producenten

VAO Landbouw in OS-landen d.d. 22 december 2011

In behandeling

23-12-2011

Motie Gesthuizen 26 485 nr. 115 over afspraken over zorg voor mens en milieu

VAO MVO d.d. 22 december 2011

In behandeling

23-12-2011

Motie EL Fassed c.s. 22 054 nr. 183 over een internationaal wapenhandelverdrag

VAO Wapenexportbeleid d.d. 22 december 2011

In behandeling

28-12-2011

Motie Voordewind 22 054 nr 181: Drempeleaarde versnelde info procedure verlagen naar 2 miljoen euro

AO wapenexportbeleid

Verzonden op 12 april 2012 per brief MinEL&I (Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand)

28-12-2011

Inzet Nl in onderhandelingen over ATT/ VN wapenhandelsverdrag (Kamerbrief)

AO Wapenexport van 21-12-2011

Verzonden op 11 juni 2012 per brief DVB/NW-295/2012

02-01-2012

Tweede Kamer informeren omtrent deelname Nederlandse soldaten aan Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (na consultatie MinDEF)

AO Latijns-Amerika en Caribisch gebied d.d. 20 december 2012

Verzonden op 21 maart 2012 per brief DWH/LC-040/12

02-01-2012

Tweede Kamer informeren over landen die geweigerd hebben zich aan te sluiten bij het Verdrag van San José

AO Latijns-Amerika en Caribisch gebied d.d. 20 december 2011

Verzonden op 21 maart 2012 per brief DWH/LC-040/12

02-01-2012

Tweede Kamer informeren per brief over het Transitiefaciliteit

AO Latijns-Amerika en caribisch gebeid d.d. 20 december 2011

Verzonden op 26 januari 2012 per brief DDE-016/2012

18-01-2012

De minister zal de Kamer informeren zodra de status van het HOM-rapport Tel Aviv zodanig is dat het naar de Kamer kan worden gestuurd

30 ledendebat Turkije d.d. 18 januari 2012

afgehandeld

24-01-2012

Overzicht openstaande Toezeggingen EK

Toezeggingen registratie Eerste Kamer

In behandeling

27-01-2012

Motie SAP/Schouw 21 501-20 nr 607: Het wegnemen van de bezwaren van het Europees Parlement

Plenair debat agenda van de informele Europese Top d.d. 24 januari 2012

Verzonden per brief met kenmerk DIE-125/12 op 31 januari 2012

02-02-2012

De Tweede Kamer informeren over de stand van zaken van de uitfasering in exit- en transitielanden

AO Uitfasering d.d. 2 februari 2012

In behandeling

02-02-2012

De staatssecretaris zal op korte termijn de Meerjarige Strategische Plannen van ambassades van de partnerlanden openbaar maken

AO uitfasering d.d. 2 februari 2012

Verzonden op 20 februari 2012 per brief DEC-020/2012

02-02-2012

De staatssecretaris zal op korte termijn de regionale plannen Midden-Amerika openbaar maken

AO Uitfasering d.d. 2 februari 2012

Verzonden op 16 maart 2012 per brief DWH/LC-108/2012

03-02-2012

Voortgangsbrief sturen met een overzicht per land met betrekking tot de uitfasering van bilaterale OS-programma's, vòòr de begrotingsbehandeling

AO Uitfasering bilaterale ontwikkelingssamenwerking d.d. 2 februari 2012

In behandeling

09-02-2012

De staatssecretaris zal op korte termijn de regionale plannen Grote Meren openbaar maken

AO Uitfasering d.d. 2 februari 2012

Afgehandeld

16-02-2012

Motie El Fassed 33 001 nr. 15: de verenigbaarheid van ACTA met de Europese verdragen

Debat Staat van de Unie d.d. 9 februari 2012

Afgehandeld

16-02-2012

Motie Schouw 33 001 nr. 14: communautaire besluitvorming

Debat Staat van de Unie d.d. 9 februari 2012

Motie is meegenomen in geannoteerde agenda ER 1, 2 maart DIE-261/12

16-02-2012

Motie Ormel 33 001 nr. 9: maatregelen tegen illegale migratie tussen Turkije en Griekenland

Debat Staat van de Unie d.d. 9 februari 2012

Zijn door minister Leers mondeling afgehandeld tijdens het AO voor de JBZ-Raad van 8 maart 2012

16-02-2012

Motie Schouw 33 001 nr. 12: transparantie van het jaarversalg van de Europese Rekenkamer

Debat Staat van de Unie d.d. 9 februari 2012

Afgehandeld in het verslag van de Ecofin van 21/2

16-02-2012

Motie Dijkhoff/Ormel 33 001, nr. 5: verlaging van de regeldruk

Debat Staat van de Unie d.d. 9 februari 2012

Impliciet meegenomen in geannoteerde agenda Europese Raad 1-2 maart DIE-261/12

16-02-2012

Motie Albayrak 33 001 nr. 7: een grotere rol van het Europees Parlement bij belangrijke besluitvorming van de Europese Raad

Debat Staat van de Unie d.d. 9 februari 2012

Afgehandeld in geannoteerde agenda Europese Raad 1-2 maart DIE-261/12

16-02-2012

Motie Dijkhoff/Ormel 33 001, nr. 10: monitoring van de rechtsstaat

Debat Staat van de Unie d.d. 9 februari 2012

Staand beleid

16-02-2012

Aangeven in GA ER van 1-2 maart op welke punten Begrotingspact is gewijzigd op de informele ER van 30 januari jl., incl appreciatie

AO Raad Algemene Zaken van 28 februari 2012

verzonden op 24 februari 2012 per brief DIE-261/12

17-02-2012

Motie Koopmans 32 627 nr. 5: inzetten op een beperkte veredelingsvrijstelling

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 februari 2012

In behandeling

17-02-2012

Motie Van Gerven 32 627 nr. 7: een eindverslag van het sectoroverleg

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 februari 2012

In behandeling

17-02-2012

Motie Voordewind 21 501-02 nr. 1123: een oproep tot vredesonderhandelingen/ hervatting trilaterale commissie MOVP en aanspreken partijen op niet financieren/faciliteren terrorisme en geweld

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 februari 2012

Afgehandeld per brief op 23 maart 2012

17-02-2012

Motie Ormel 21 501-02 nr. 1122: het voorwaardelijk maken van uitgaven en geldstromen

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 februari 2012

Staand beleid

17-02-2012

verslag Group of Friends of Syria op 24 februari a.s.

AO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 februari 2012

Afgehandeld

17-02-2012

Bescherming van de burgerbevolking in Uruzgan

AO Eindevaluatie missie Uruzgan d.d. 17 feb. 2012

Verzonden op 10 juli per brief DMM/MP/*-12 «

17-02-2012

Werking Toetsingskader

AO Eindevaluatie missie Uruzgan dd. 17 feb. 2012

Verzonden op 9 juli 2012 per brief DVB/CV-091/12

17-02-2012

Terugblik missies na 5 jaar

AO eindevaluatie Uruzgan d.d. 17 feb. 2012

Verzonden op 9 juli 2012 per brief DVB/CV-091/12

18-02-2012

Brief over motie Ten Broeke-Knops (HGIS middelen)

AO eindevaluatie missie Uruzgan dd. 17 feb. 2012

Verzonden op 13 juni 2012 per brief FEZ/BZ-042/12

28-02-2012

Motie Van der Ham/Van der Werf 31 482, nr. 81: over het aanscherpen van eisen

VAO Internationaal Cultuurbeleid d.d. 28 februari 2012

Verzonden op 24 april 2012 per brief ICE-052/2012

28-02-2012

Motie Klijnsma/Van der Werf 31 482, nr. 82: de kabinetsvisie op het internationaal cultuurbeleid

VAO Internationaal Cultuurbeleid d.d. 28 februari 2012

Verzonden op 24 april 2012 per brief ICE-052/2012

01-03-2012

Motie Schouten/Dijkgraaf 21 501-20 nr 619: Duidelijk waarborgen voor publiek-externe én parlementaire controle

Debat over de agenda van de Europese Top (incl. problematiek Griekenland) d.d. 29 februari 2012

Afgedaan

01-03-2012

Motie Schouw 21 501-20 nr 618: realiseren van volwaardige publieke externe controle

Debat over de agenda van de Europese Top (incl. problematiek Griekenland) d.d. 29 februari 2012

Afgedaan

06-03-2012

Samenwerking binnen de Raad van Europa; op zoek gaan naar werkwijze waarin Nederland andere landen kan meekrijgen in haar opstelling ten opzichte van de Raad van Europa

EK T01187 Plenaire vergadering d.d. 20 april 2010 / 32 123 V (Begrotingsstaten BZ 2010) + 32 125 (Staat vd Europese Unie)

In behandeling

07-03-2012

Brief over Kiobel-zaak

AO RBZ Gymnich d.d. 7 maart 2012

Verzonden op 26 maart 2012 per brief 2012 5395

09-03-2012

Algemeen Toezeggingen Eerste Kamer

Algemeen halfjaarlijks rapportage

In behandeling

16-03-2012

Toespraak van de minister «Responsibility to Protect» tijdens de genocide conferentie van 15 maart naar de Kamer sturen.

AO RBZ d.d. 15 maart 2012

Verzonden per brief d.d. 20 maart 2012 met kenkerk DMH/MR-208/12

16-03-2012

Brief aan de Kamer inzake feiten rondom Palestijns burger Al Qaissi; wat het een buitenrechterlijke executie

AO RBZ d.d. 15 maart 2012

Verzonden op 5 april 2012 per brief DAM-302/212

16-03-2012

Oordeel over vernietiging olijfbomen in de Palestijnse gebieden

AO RBZ d.d. 15 maart 2012

Verzonden op 4 april 2012 per brief DAM-258/2012

22-03-2012

Motie Franken, 32 735 C. Actief de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM te blijven bevorderen

Plenair EK d.d. 13 maart inzake EVRM/EHRM

Verzonden op 14 mei 2012 per brief MinV&J

23-03-2012

Nederlandse regering Israel en de Palestijnse Gebieden aanspreekt op hun verplichtingen ten aanzien vanhet waterdelingsvraagstuk (voor AO MR-beleid van 11 april 2012)

AO Water voor Ontwikkeling d.d. 21 maart 2012

Verzonden op 13 april 2012 per brief DAM-315/2012

23-03-2012

Voor het zomerreces brief met nadere uitwerking van de criteria voor subsisdieverlening van de PPP-Faciliteit Water

AO Water voor Ontwikkeling d.d. 21 maart 2012

Verzonden op 18 juni 2012 per brief DME-396/12

23-03-2012

Verslag van de Sanitation and Water for All high-level meeting van 20 april 2012

AO Water voor Ontwikkeling d.d. 21 maart 2012

Verzonden op 2 juli 2012 per brief DME-465/2012

06-04-2012

Brief vóór begrotingsbehandeling over uitwerking Disaster Risk Reduction Faciliteit van de Wereldbank en SHARE-programma vd EU (inclusief relatie met VN) (voortgang en operationele uitwerking van de Nederlandse inzet op het gebied van humanitaire hulp)

AO Humanitaire hulp d.d. 28 maart 2012

In behandeling

06-04-2012

Brief voor Prinsjesdag met toelichting over de wijze waarop de onafhankelijkheid van de Wereldomroep binnen de subsidierelatie met BZ is vormgegeven

AO mediawet d.d. 2 april 2012

In behandeling

12-04-2012

Motie Ferrier/De Lange 32 605, nr. 83: informeren op welke manier Nederlandse successen op het gebied van mensenrechten in Guatemala zullen worden gecontinueerd, nu de NL ambassade haar deuren zal sluiten

VAO Regionale benadering binnen ontwikkelingssamenwerking d.d. 5 april 2012

verzonden per brief d.d. 9 mei 2012 met kenmerk dwh minbuza-2012 9656

12-04-2012

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink 32 605, nr. 80: een jaarlijkse rapportage over water en sanitatie

VAO Water en Ontwikkeling d.d. 5 april 2012

In behandeling

12-04-2012

Motie de Lange 32 605 nr. 84: een evaluatie van de regionale benadering van ontwikkelingssamenwerking per aangewezen regio te evalueren middels een aparte paragraaf in de reguliere jaarverslagen

VAO Regionale benadering binnen ontwikkelingssamenwerking d.d. 5 april 2012

In behandeling

12-04-2012

Op enig moment vertrouwelijke documenten van de NAVO m.b.t. de Deterrence and Defence Posture Review met de Kamer kunnen worden gedeeld

AO NAVO d.d. 16 april 2012 ministeriele 18-19 april 2012

Afgehandeld

13-04-2012

Agenda van de mensenrechtenambassadeur van het bezoek aan Pakistan

AO Afghanistan van 10 april 2012

Verzonden op 13 april 2012 per brief DMH/MRA-012/12

13-04-2012

Agenda van de mensenrechtenambassadeur

AO Afghanistan van 10 april 2012

verzonden op 13 april 2012 per brief DMH/MR-012/12

13-04-2012

Extra aandacht aan de kwartaalrapportage inzake politievolgsysteem Afghanistan

AO Afghanistan van 10 april 2012

afgehandeld

13-04-2012

De 15 indicatoren voor de resultaatmeting van de politietrainingsmissie Afghanistan in de kwartaalrapportage

AO Afghanistan van 10 april 2012

Verzonden op 19 juni 2012 per brief DVB-169/12

13-04-2012

De mogelijkheden voor een grotere betrokkenheid van de internationale gemeenschap, incl. China bij Sudan, en de rol van Nld en EU hierbij

AO Sudan van 11 april 2012

Verzonden op 10 mei 2012 per brief DAF-186/12

13-04-2012

Reactie op het rapport «Harnessing Intellectual Property Rights for Development Objectives»

Kamervragen Ferrier van 12 december

Afgehandeld; MinEL&I stuurt uit

13-04-2012

Actievere rol van Nld in het Comite van Ministers, tevens toezegging tot het bijwonen van een ministeriele vergadering van het Comite

Beleidsdebat d.d. 13 maart 2012 inzake EHRM/EVRM

In behandeling

16-04-2012

Terrorisme toevoegen aan mensenrechtenagenda

NO Mensenrechten d.d. 16 april 2012

Afgehandeld

16-04-2012

Verdere selectie aantal landen voor het Mensenrechtenfonds

NO Mensenrechten d.d. 16 april 2012

In behandeling

16-04-2012

Openbaar maken EU-actieplan godsdienstvrijheid en levensovertuiging

NO Mensenrechten d.d. 16 april 2012

In behandeling

16-04-2012

Steun aan Shelter City

NO Mensenrechten d.d. 16 april 2012

Afgehandeld

16-04-2012

Dual-Use goederen als inzet inde huidige onderhandelingen over een wapenshandelsverdrag bij VN

NO Mensenrechten d.d. 16 april 2012

Verzonden op 11 juni 2012 per brief DVB/NW-295/2012

16-04-2012

Zuid-Afrika aanspreken op «omgekeerde apartheid»

NO Mensenrechten d.d. 16 april 2012

In behandeling

18-04-2012

Motie Peters/Hachchi 27 925 nr. 457: Monitoring en evaluatie van missies

VAO Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan de ISAF missie in Uruzgan 2006–2010 d.d. 12 april

Verzonden per brief DVB/CV-091/12, d.d. 9 juli 2012

18-04-2012

Met MinV&J een brief inzake stavaza in het proces tegen Victoire Ingabire in Rwanda

AO MJSP's d.d. 18 april 2012

Verzonden op 30 mei 2012 per brief DAF-201211080

18-04-2012

Wijzigingen in de capaciteit op het gebied van Gender en Mensenrechten op het ministerie

AO MJSP's d.d. 18 april 2012

Verzonden op 3 juli 2012 per brief DMH/MR-292/12

18-04-2012

Eerste resultaten van de pilots inzake coherentierapportage in Bangladesh, Ghana en Mali

AO MJSP's d.d. 18 april 2012

In behandeling

20-04-2012

In jaarlijkse voortgangsrapportage op de 4 speerpunten een overzicht opnemen van concrete doelstellingen, middelen en resultaten met een doorvertaling naar landen

AO MJSP's d.d. 18 april 2012

In behandeling

24-04-2012

Kamer informeren over de Nederlandse inzet op het klachtenmechanisme in het kader van het Ruggie Raamwerk binnen de Wereldbank

AO Wereldbank d.d. 18 april 2012

Staand beleid

24-04-2012

Informeren over de Nederlandse bijdrage aan Afghanistan na 2014, inclusief de financiele kant van de committering

AO NAVO d.d. 12 april 2012

Verzonden op 11 mei 2012 per brief DVB/073/12

24-04-2012

Gesprek voeren met Speciale Vertegenwoordiger voor Griekenland en Macedonie, Nimetz over de naamskwestie en de gevolgen voor de NAVO-toetreding van Macedonie en de Kamer informeren over het resultaat

AO NAVO d.d. 12 april 2012

Afgehandeld; aan toezegging is voldaan in gesprek op 7 maart

24-04-2012

De Kamer informeren over de mogelijke rol van de NAVO bij de bescherming van de Olympische Winterspelen in Rusland in 2014

AO NAVO d.d. 12 april 2012

Afgehandeld

24-04-2012

In de brief over bijdrage aan Afghanistan geeft het kabinet ook een verduidelijking van de Nederlandse diplomatieke inspanningen

AO NAVO d.d. 12 april 2012

Verzonden op 11 mei 2012 door MinDEF per brief met kenmerk DVB-073/12

16-05-2012

Motie Peters/Voordewind 28 676 nr. 157: over een onafhankelijke evaluatie van het Afghan Peace and Reintegration Program

VAO NAVO-Top d.d. 16 mei 2012

Verzonden op 19 juni 2012 per brief DVB/CV-169/12

16-05-2012

Motie Peters/Voordewind 28 676 nr. 158: over een geloofwaardig gekozen bestuur en een politieke oplossing in Afghanistan

VAO NAVO-Top d.d. 16 mei 2012

Verzonden op 19 juni 2012 per brief DVB/CV-169/12

16-05-2012

Motie Voordewind 28 676 nr. 155: over het belang van een langetermijnvisie op het verbeteren van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid in Afghanistan

VAO NAVO-Top d.d. 16 mei 2012

Staand beleid

31-05-2012

De resultaten van de Rio+20 bedrijfslevenconsultatie (11-12 april, Den Haag) aan de Kamer zenden

AO Rio+20 d.d. 31 mei 2012

Verzonden op 6 juni per brief DME-434/2012

01-06-2012

De Kamer ontvangt een kostenoverzicht van de Nederlandse deelname aan de Rio+20 conferentie

AO Rio+20 d.d. 31 mei 2012

Verzonden 6 juni per brief DME-514/2012

01-06-2012

De staatsecretaris van Buitenlandse Zaken stuurt een brief naar de Kamer over de Watervoetafdruk

AO Rio+20 en d.d. 31 mei 2012

Verzonden op 6 juni 2012 per brief DME-389/2012

14-06-2012

De staatssecretaris informeert de Kamer per brief over het kabinetsbeleid op het gebied van religie en ontwikkeling

Wetgevingsoverleg jaarverslag d.d. 14 juni 2012

Verzonden op 3 juli 2012 per brief DMH-012/12

20-06-2012

Uitzoeken of Turkse schoolboekjes normen van religieuze vrijheid overschrijden, zo ja, dit bij Turkije aan de orde stellen

Notaoverleg Omtzigt d.d. 20 juni 2012

In behandeling

20-06-2012

Uitzoeken RvE motie 1 704 van PACE kan agenderen (zodat motie Van der Staaij nog voor reces in stemming kan worden gebracht)

Notaoverleg Omtzigt d.d. 20 juni 2012

In behandeling

20-06-2012

Adequate cultuur-historische bescherming Mor Gabrielklooster opbrengen bij minister Davutoglu en hiertoe samenwerken met like-minded landen

Notaoverleg Omtzigt d.d. 20 juni 2012

In behandeling

20-06-2012

Ambassadeur zal op korte termijn bezoek brengen aan Mor Gabrielklooster

Notaoverleg Omtzigt d.d. 20 juni 2012

In behandeling

20-06-2012

Advies inwinnen over juridische wenselijkheid amici-brief aan EHRM en Kamer daarover informeren

Notaoverleg Omtzigt d.d. 20 juni 2012

Voldaan op 2 juli per brief DEU 635/12

20-06-2012

Zodra uitkomsten rapport remigranten bekend zijn, deze toesturen aan de Kamer

Notaoverleg Omtzigt d.d. 20 juni 2012

In behandeling

22-06-2012

Overleg met Duitse collega over afgewezen motie SPD (oproep Syrische)orthodoxen te erkennen als minderheid cf verdrag van Lausanne

Notaoverleg Omtzigt d.d. 20 juni 2012

In behandeling

29-06-2012

Motie Pechtold 21501-20 nr. 642: helder en eenduidig communiceren over de inzet van het kabinet

Debat over de agenda van de Europese Top d.d. 27 juni 2012

Staand beleid

29-06-2012

Motie Van der Staaij/Slob 21 501-20 nr. 656: een grote schoonmaak onder bestaande Europese regelgeving

Debat over de agenda van de Europese Top d.d. 27 juni 2012

Staand beleid

29-06-2012

Motie Pechtold 21 501-20 nr. 643: inzetten op een verschuiving van cohesielandbouw- en structuurfondsen naar Europese onderzoeks- en innovatiebudgetten

Debat over de agenda van de Europese Top d.d. 27 juni 2012

 

29-06-2012

Brief over het informele overleg van een aantal ministers van Buitenlandse Zaken, voorgezeten door de Duitse minister Westerwelle, over de toekomst van Europa

Plenair debat agenda van de Euorpese Raad 38/29 juni 2012

Verzonden op 17 juli 2012 per brief DIE-913/12

29-06-2012

Evaluatie van beleid voor migratie en onwikkeling, inclusief de deelevaluatie van het pilot-project circulaire migratie naar de Kamer

Wetgevingsoverleg d.d. 14 juni 2012

Verzonden op 4 juli 2012 per brief DEC-MA-056/12

29-06-2012

Mor Gabriel Klooster te agenderen voor het CM, conform motie vd Staaij en mogelijkheid derden interventie bij het EHRM

Notaoverleg d.d. 20 juni 2012

Verzonden op 2 juli 2012 per brief DEU-635/2012

05-07-2012

TK nader informeren over Nlse inzet om China bij internationale contactgroep voor Sudan en Zuid-Sudan betrekken

AO Sudan d.d. 4 juli 2012

 

05-07-2012

TK nader informeren over appreciatie van de benchmarkts voor UNMISS

AO Sudan d.d. 4 juli 2012

 

05-07-2012

OS-bijdrage voor kleinschalige projecten Kunduz

AO voortgang missie Afghanistan d.d. 27 juni 2012

 

05-07-2012

Nederlandse rol in verzoeningsproces, informatie over aantallen Afghan Peace and Reintegration Programme

AO voortgang missie Afghanistan d.d. 27 juni 2012

 

06-07-2012

Motie Van der Staaij 33 195 nr. 8: agenderen van het Mor Gabrielklooster in de Raad van Ministers

Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster en de Aramees sprekende Christenen in Turkije d.d. 5 juli 2012

 

06-07-2012

Motie Ferrier 33 195 nr. 9: de positie van christelijke minderheden

Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster en de Aramees sprekende Christenen in Turkije d.d. 5 juli 2012

 

09-07-2012

Motie de Lange 32 852 nr. 4: a-biotische grondstoffen

Notaoverleg grondstoffennotitie d.d. 2 juli 2012

 

09-07-2012

Motie de Lange 32 852 nr. 5: implementatie van de actiepunten

Notaoverleg grondstoffennotitie d.d. 2 juli 2012

 

09-07-2012

Motie de Roon 32 852 nr. 7: bilaterale en multilaterale samenwerking

Notaoverleg grondstoffennotitie d.d. 2 juli 2012

 

09-07-2012

Motie Van der Werf 32 852 nr. 8: een circulaire economie in Nederland

Notaoverleg grondstoffennotitie d.d. 2 juli 2012

 

09-07-2012

Motie Van Veldhoven 32 852 nr. 9: een Schengengebied voor hergebruik van grondstoffen

Notaoverleg grondstoffennotitie d.d. 2 juli 2012

 

09-07-2012

Motie Ferrier 31 250 nr. 99: wegnemen van obstakels in bedrijfsleveninstrumenten voor vrouwen.

VAO OS bedrijfsleveninstrumentarium d.d. 4 juli 2012

In behandeling

10-07-2012

Motie Eijsink/Van Dijk 26 488 nr. 298: uit het JSF-project stappen

VAO Voortgang vervanging F16

Behandeling door Ministerie van Defensie

10-07-2012

Motie Van Bommel/Voordewind 26 150 nr. 119: een verbod op steniging

VAO Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) d.d.

 

10-07-2012

Motie Van Bommel/Voordewind 26 150 nr. 120: over vrouwenbesnijdenis

VAO Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

 

11-07-2012

Verslag van het bezoek van de Nld ambassadeur aan Mor Gabriel Klooster

AO Mor Gabriel Klooster d.d. 5 juli 2012

 

11-07-2012

Na de zomer informatie over de plannen voor de 6 focuslanden van het NAP1325 naar de Kamer

AO Speerpunt Veiligheid en Rechtsorde d.d. 4 juli 2012

 

11-07-2012

De regering informeert de Kamer per brief over de haalbaarheid van een internationaal anti-corruptie strafhof

AO Speerpunt Veiligheid en Rechtsorde d.d. 4 juli 2012

 
Licence