Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de begroting 2012 en de begroting 2013. Het betreft mutaties die hebben plaatsgevonden sinds de Eerste Suppletoire Begroting (Voorjaarsnota). Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurele doorwerking worden toegelicht.

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

100 562

98 045

95 140

94 140

94 140

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

1 109

2 841

1 051

881

881

 

nieuwe mutaties 2012

 

0

14 000

14 000

14 000

14 000

 

Stand ontwerpbegroting 2013

114 419

101 671

114 886

110 191

109 021

109 021

109 021

Toelichting artikel 1

De verhoging van het budget met EUR 14 miljoen structureel is het gevolg van de overgang van de Wereldomroep naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

786 801

809 185

866 626

857 496

857 311

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

– 1 800

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

11 478

3 718

2 731

– 4 295

– 4 295

 

nieuwe mutaties 2012

 

– 4 377

– 36 403

– 35 550

– 1 300

– 1 300

 

Stand ontwerpbegroting 2013

790 134

792 102

776 500

833 807

851 901

851 716

851 716

Artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

1 165

1 167

1 168

1 168

1 168

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2012

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

1 347

1 165

1 167

1 168

1 168

1 168

1 168

Toelichting artikel 2

Als gevolg van een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget zijn de geplande uitgaven voor dit artikel meerjarig verlaagd. Dit heeft met name binnen dit artikel betrekking op artikelonderdeel veiligheid en goed bestuur.

Artikel 3 Europese samenwerking
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

7 526 717

7 696 623

8 071 175

8 285 709

8 285 709

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

– 52 110

– 52

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2012

 

– 312 552

– 116 104

– 110 700

– 22 414

234 376

 

Stand ontwerpbegroting 2013

6 743 443

7 162 055

7 580 467

7 960 475

8 263 295

8 520 085

8 717 324

Artikel 3 Europese samenwerking
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

620 347

631 239

642 349

653 681

653 681

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2012

 

31 786

54 028

55 358

56 715

69 658

 

Stand ontwerpbegroting 2013

656 972

652 133

685 267

697 707

710 396

723 339

736 541

Toelichting artikel 3

Als gevolg van bijgestelde cijfers zijn de afdrachten aan de Europese Unie meerjarig bijgesteld.

Artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

881 135

981 748

1 048 898

1 192 389

1 315 028

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

– 3 000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

– 97 901

– 134 653

– 114 720

– 68 083

– 97 003

 

nieuwe mutaties 2012

 

10 503

91 884

99 699

– 23 892

– 82 496

 

Stand ontwerpbegroting 2013

829 593

790 734

938 979

1 033 877

1 100 414

1 135 529

1 434 235

Artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

20 136

24 163

28 067

28 067

28 067

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

5 200

33 200

27 472

20 874

16 432

 

nieuwe mutaties 2012

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

34 523

25 336

57 363

55 539

48 941

44 499

46 161

Toelichting Artikel 4

Als gevolg van een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget zijn de geplande uitgaven voor dit artikel aangepast. De stijging van de uitgaven voor 2013 en 2014 wordt veroorzaakt doordat dit deel beleidsmatig is verdeeld op een aantal andere artikelen en hierdoor die artikelen (art 2, 5 en 6) verlaagd worden.

Artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

1 088 142

1 062 948

1 068 001

1 052 266

1 052 266

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

11 000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

24 180

29 351

21 997

25 557

25 557

 

nieuwe mutaties 2012

 

– 5 223

– 14 147

– 28 740

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

1 298 033

1 118 099

1 078 152

1 061 258

1 077 823

1 077 823

1 077 823

Toelichting artikel 5

Als gevolg van een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget zijn de geplande uitgaven voor dit artikel voor 2013 en 2014 verlaagd. Dit heeft met name binnen dit artikel betrekking op artikelonderdeel onderwijs en onderzoek.

Artikel 6 Duurzaam water- en milieubeheer
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

430 620

459 280

500 243

499 360

499 110

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

– 6 200

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

– 9 604

– 1 320

– 15 385

– 34 536

– 34 286

 

nieuwe mutaties 2012

   

– 60 000

– 45 000

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

426 532

414 816

397 960

439 858

464 824

464 824

464 824

Toelichting artikel 6

Als gevolg van een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget zijn de geplande uitgaven voor dit artikel voor 2013 en 2014 verlaagd.

Artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

25 014

25 014

25 014

25 014

25 014

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

 

nieuwe mutaties 2012

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

23 856

24 964

24 964

24 964

24 964

24 964

24 964

Artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

39 450

41 300

41 300

41 300

41 300

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2012

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

41 003

39 450

41 300

41 300

41 300

41 300

41 300

Toelichting artikel 7

Artikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

81 892

66 454

57 748

55 248

55 248

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

747

– 472

– 407

693

693

 

nieuwe mutaties 2012

 

0

6 000

6 000

6 000

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

92 833

82 639

71 982

63 341

61 941

55 941

55 941

Artikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

790

790

790

790

790

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2012

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

774

790

790

790

790

790

790

Toelichting artikel 8

De verhoging voor de periode 2013–2015 is het gevolg van een stijging van het budget voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Nederland.

Artikel 9 Geheim
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

pm

pm

pm

pm

pm

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

             

mutatie amendement 2012

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

69

         

nieuwe mutaties 2012

             

Stand ontwerpbegroting 2013

10

69

pm

pm

pm

pm

pm

Toelichting artikel 9

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

63 535

25 713

120 616

178 703

130 890

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

– 50 345

35 104

39 744

– 5 232

– 3 646

 

nieuwe mutaties 2012

 

– 13 160

– 27 220

– 40 076

– 24 904

6 505

 

Stand ontwerpbegroting 2013

96

30

33 597

120 284

148 567

133 749

172 803

Toelichting artikel 10

De mutaties zijn het gevolg van overhevelingen naar andere HGIS artikelen en prijsbijstelling

Artikel 11 Apparaat
Opbouw uitgaven (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

739 203

701 510

695 952

720 673

678 071

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

– 8 002

52 894

18 493

– 2 582

– 3 985

 

nieuwe mutaties 2012

 

12 583

5 570

4 520

4 370

4 370

 

Stand ontwerpbegroting 2013

695 617

743 784

759 974

718 965

722 461

678 456

674 436

Artikel 11 Apparaat
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

 

mutatie Nota van Wijziging 2012

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2012

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2012

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

152 939

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

Toelichting artikel 11

De stijging wordt veroorzaakt door toekenning van de prijsbijstelling op apparaatskosten.

Licence