Base description which applies to whole site

93 Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

3 057

3 058

3 058

3 058

3 058

             

Programma-uitgaven

3 057

3 058

3 058

3 058

3 058

             

93.1 Geheim

3 057

3 058

3 058

3 058

3 058

 

93.1.1 Geheime uitgaven

3 057

3 058

3 058

3 058

3 058

             

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Licence