Base description which applies to whole site

C. Prognoses Bestuursrechtelijke keten

32 Rechtspleging en rechtsbijstand
32.3 Raad voor de rechtspraak
Aantallen
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rechtbank bestuur

44 624

39 100

38 219

39 446

40 657

41 961

Rechtbank belasting

27 059

21 923

19 242

19 937

20 710

21 514

Gerechtshof belastingzaken

4 901

4 753

4 152

4 238

4 387

4 554

Cassaties in bestuurszaken

1 194

1 406

1 519

1 516

1 563

1 607

Centrale Raad van Beroep

7 796

7 329

6 402

6 447

6 500

6 567

Licence