Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. Beleidsdoorlichtingen

 

(realisatie) 

(planning) 

Agendering beleidsdoorlichtingen

Artikel / operationele doelstelling

2011 

2012

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1 Openbaar bestuur en democratie

             

1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen

 

x

         

2 Participatie1

             

2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 2

             

3 Woningmarkt

             

1 Betaalbaarheid

       

x

   

2 Onderzoek en kennisoverdracht1

             

4 Woonomgeving en bouw

             

1 Energie en bouwkwaliteit

     

x3

     

2 Woningbouwproductie

         

x

 

3 Kwaliteit woonomgeving

     

x

     

5 Integratie en maatschappelijke samenhang

 

x

         

6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

             

1 Verminderen regeldruk

       

x

   

2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

       

x

   

3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

       

x

   

4 Burgerschap

 

x

         

5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

     

x

     

7 Arbeidszaken overheid

             

1 Overheid als werkgever

 

x4

         

2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen1

             

8 Kwaliteit Rijksdienst

     

x

     

1 Kwaliteit Rijksdienst

             

9 Uitvoering Rijkshuisvesting

             

1 Een doelmatiger uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting1

             

10 Vreemdelingen

     

x

     

1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

             

2 Terugkeer en bewaring vreemdelingen

 

 

 

 

 

 

 

1

De artikelonderdelen 1.2, 3.2, 7.2 en 9.1 lenen zich niet voor onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid. Op deze onderdelen zal derhalve geen beleidsdoorlichting plaatsvinden.

2

Artikel 2 leent zich niet voor onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid. Op dit artikel zal derhalve geen beleidsdoorlichting plaatsvinden.

3

De doorlichting op Energie en bouwkwaliteit wordt ten opzichte van de in de begroting 2012 gepresenteerde planning verschoven in verband met de recente inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 en het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving. In 2014 zal de uitwerking hiervan voldoende vorm hebben gekregen om het hiermee samenhangende beleid door middel van een doorlichting te evalueren.

4

Op artikel 7.1 was een doorlichting voorzien in 2011. De uitvoering van deze doorlichting is nog gaande. Streven is de doorlichting nog in 2012 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Licence