Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7. TREFWOORDENLIJST

Aanvullende beurs 12, 13, 61, 62, 65, 66, 140, 142

Adviesraad 94, 95, 200

Apparaatskosten 1, 3, 8, 21, 28, 29, 35, 36, 44, 51, 52, 55, 56, 75, 85, 86, 90, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 110, 111, 130, 137, 141, 143, 144

Arbeidsmarkt 1, 18, 26, 27, 29, 31, 34, 42, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 89, 95, 110, 111, 112, 113, 125, 140, 142, 144, 145, 146, 154, 189, 196, 197, 198

Arbeidsvoorwaarden 29, 151

Archeologie 74, 75, 77, 79, 169, 195

Archiefwet 74, 101

Archieven 75, 76, 101, 102, 103

Basisbeurs 61, 62, 63, 64, 65, 67

Bedrijfsvoering 40

Beeldende kunst 76, 105

Bekostiging 7, 8, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 71, 73, 75, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 97, 98, 100, 117, 140, 142, 145, 152, 155, 161, 171, 174, 180, 181, 183, 184, 187, 189

Beroepskolom  9

Beroepsonderwijs 1, 9, 14, 18, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 53, 54, 95, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 140, 142, 144, 145, 146, 157, 158, 159, 163, 165, 168, 172, 173, 174, 180, 201

Beroepsopleidende leerweg  37, 61, 63, 70, 200

Beroepspraktijkvorming  37, 200

Bibliotheken  18, 74, 76, 77, 83, 141, 143, 144, 159

Bilaterale samenwerking 86

Bol 34, 36, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 200

BPRC 86, 87, 200

Budgetflexibiliteit 7, 22, 28, 35, 44, 51, 55, 62, 71, 72, 75, 81, 85, 90

Cinop 197, 200

Collegegeld 43, 66, 67, 152, 167, 171, 172

Collegegeldkrediet 61, 62, 67, 68, 126, 198

Convenant 22, 38, 76, 82

Convenanten 35, 38, 55, 56

Cultureel erfgoed 54, 79, 141, 143, 144

Culturele diversiteit 105

Cultuuruitingen 74

Decentralisatie  89, 90, 151, 174

Deelname 17, 20, 26, 33, 53, 58, 66, 88, 106

Differentiatie 14

Doelmatig 3, 8, 35, 36, 61, 85, 145

Doelmatigheid 3, 9, 18, 99, 100, 104, 172, 193

Doorstroom 9, 64, 87, 164, 178

Educatie 1, 10, 14, 18, 23, 24, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 53, 54, 56, 59, 75, 76, 77, 95, 106, 109, 110, 111, 112, 140, 142, 144, 145, 146, 156, 163, 168, 171, 180, 183, 189, 193, 198, 201

ELT 3, 9, 10, 17, 36, 41, 42, 43, 59, 61, 65, 70, 71, 86, 96, 101, 104, 105, 107, 108, 134, 148, 152, 161, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 186, 193, 200, 201

Evaluatieonderzoek 199

Fes 18, 24, 27, 45, 48, 55, 57, 58, 59, 87, 105, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 200

Film 76, 79, 82, 83, 95, 105, 106, 149

Fonds Economische Structuurversterking 49, 200

Fondsen 10, 22, 25, 36, 41, 51, 75, 76, 96, 105, 161

Genomics 86

HGIS 51, 52, 54, 75, 190, 200

Hoger beroepsonderwijs 3, 14, 34, 44, 54, 109, 110, 111, 112, 140, 142, 144, 154, 187

Hoger onderwijs 1, 9, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 66, 67, 87, 95, 107, 152, 153, 154, 155, 165, 167, 171, 186, 200, 201

Huisvesting 13, 38, 41, 47, 75, 76, 87, 93, 94, 98, 103, 137, 162, 163, 168, 178, 198

Ices 51

ICT 28, 32, 40, 75, 77, 78, 83, 87, 94, 97, 102, 103, 134, 138, 140, 142, 150, 156, 157, 185, 190, 196

Imago 58

Indicatoren 5, 15, 16, 20, 26, 34, 43, 47, 51, 55, 61, 70, 74, 81, 85, 89, 99, 100, 104, 152, 163

Innovatie 5, 18, 33, 35, 40, 48, 52, 56, 58, 74, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 98, 105, 107, 160, 161, 186, 189, 195, 198, 200

Innovatiearrangement 36, 185

Inspectie 6, 14, 16, 20, 26, 29, 34, 37, 42, 74, 94, 95, 139, 145, 147, 155, 158, 159, 162, 163, 165, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182

Instroom 36, 56, 57, 150, 188

Inventaris 178, 198

Kennisinfrastructuur 33, 48, 87, 90, 200

Kennisnet 28, 32, 83, 185

Kerndoelen 165

Kunstenaars 51, 77, 105, 149

Kwalificatiestructuur 13, 14, 107, 117, 168

Kwaliteit 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 74, 75, 76, 77, 80, 85, 86, 87, 99, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 146, 147, 150, 151, 152, 155, 161, 163, 165, 171, 174, 175, 176, 177, 180, 183, 193, 196, 197

Kwaliteitsagenda 28, 30

Kwaliteitseisen 155

Lectoren 46

Leenfaciliteit 67, 68, 99, 103, 104, 198

Leerlinggebonden financiering 35, 39

Leermiddelen 183

Leerplicht 166, 196

Leerwegen 8, 29, 35, 145

Leesbevordering 75, 78, 190

Lerarenbeleid 55

Lerarenopleidingen 46, 57, 59, 70, 151, 201

Lerarentekort 40

Les- en cursusgeld 72

Lesgeld 1, 18, 72, 109, 110, 111, 141, 142, 144

Letteren  74, 76, 95, 105, 106, 141, 143, 144

Loonbijstelling 8, 13, 92, 109, 110, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 151

Maatschappelijke stage 28, 30, 164

Maatwerk 10, 31, 180

Mediabeleid  80, 82, 83

Mediawet  81, 106, 176, 181, 191

Middelbaar beroepsonderwijs 32, 34, 37, 39, 70, 107, 163, 168, 198, 201

Monitor 15, 17, 30, 39, 81, 145, 151, 153, 157, 158, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 194, 196, 197, 198, 199

Monitoring 5, 59, 77, 78, 158, 169, 172, 190, 195, 197

Monumenten 17, 18, 75, 76, 130, 148, 169, 195

Monumentenwet 74

Musea 17, 75, 76, 96, 105, 107, 148, 198

Nuffic 200

Nulmeting 177, 180, 197

OCW 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 40, 41, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 88, 90, 94, 95, 96, 98, 101, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 134, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 161, 162, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 198, 199

OESO 6, 51, 52, 53, 200

Ombuigingen 8, 81, 92

Onderhoud 67, 77, 148, 162, 178

Onderwijsachterstandenbeleid 23, 24

Onderwijsondersteuning 140, 142

Pabo 14, 56, 57, 113, 125, 189

Participatie 18, 24, 52, 76, 88, 89, 95, 96, 105, 106, 108, 175, 180, 195

Participatiebudget 34, 36, 41, 168

Personeelsbeleid 1, 18, 27, 55, 108, 110, 111, 112, 113, 125, 140, 142, 144

Podiumkunsten 17, 76, 83, 95, 105

Praktijkonderwijs 29, 31, 200

Prestatiebeurs 12, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 140, 142

Prijsbijstelling 8, 11, 13, 92, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 139, 141, 143

Productiviteit 40, 58, 100

Professionalisering 14, 23, 27, 55, 56, 57, 59, 125, 189

Programmering 17, 81, 82, 83

Publieke omroep 9, 10, 11, 80, 81, 82, 83, 106, 159, 160, 175, 198

Raad voor Cultuur 10, 76, 94, 95, 148, 150, 171

Referentieraming 12, 20, 21, 34, 42, 43, 109

Reisvoorziening 15, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 140, 142, 194

Rentedragende lening 62, 63, 67, 68, 140, 142

Rijksmusea 105, 107

Schoolleiders 9, 13, 14, 16, 18, 23, 57, 59, 111, 163

Segregatie in het onderwijs 161, 162

Speciaal basisonderwijs 20, 21, 23

Speciaal onderwijs 14, 20, 21, 23, 146, 157, 158, 159, 165, 172, 173, 174, 175, 178, 201

Startkwalificatie 38, 63, 65, 145, 185

Studentenmonitor 198

Subsidie 1, 6, 7, 8, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 103, 105, 147, 148, 149, 150, 161, 162, 171, 172, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 200

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage 70, 100, 109, 110, 111, 140, 142, 144, 200, 201

Uitstroom 59, 159, 174, 197

UNESCO 79, 201

Vavo 26, 34, 35, 37, 41, 70, 71, 201

Veiligheid 89, 90, 98, 134, 138, 149, 156, 164, 169, 170, 192, 195, 196, 197

Verantwoording 5, 6, 30, 80, 81, 147, 163, 166, 169, 172, 186

Verkenningen 104

Visitatie 78

Voor- en vroegschoolse educatie 24, 177, 201

Voorjaarsnota 6, 12, 13, 77, 117, 137, 138, 150, 151, 166

Voorlichting 20, 34, 42, 52, 94, 154, 164, 165, 180, 181

Voortijdig schoolverlaten 31, 38, 39, 140, 142, 201

Vsv 37, 38, 39, 201

Vve 201

WEB 36, 48, 168, 178, 180, 201

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 201

Wetenschappelijk onderwijs 45, 54, 109, 110, 111, 112, 140, 142, 144

WSF 201

WTOS 12, 70, 71, 100, 200, 201

Ziekteverzuim 108

Zorgstructuur 38

Licence