Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7 INVULLING GENERIEKE- EN INKOOPTAAKSTELLING UIT HET BEGROTINGSAKKOORD

Invulling taakstelling op artikelonderdeel Hoofdstuk XII IenM (bedragen x € 1 000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

ARTIKEL 11

Waterkwantiteit

         

11.01

Algemeen waterbeleid

– 208

– 192

– 211

– 190

– 199

11.02

Waterveiligheid

– 57

– 58

– 62

– 57

– 59

11.03

Grote oppervlaktewateren

– 53

– 53

– 57

– 52

– 52

   

– 318

– 303

– 330

– 299

– 310

ARTIKEL 12

Waterkwaliteit

         

12.01

Waterkwaliteit

– 99

– 97

– 104

– 96

– 100

   

– 99

– 97

– 104

– 96

– 100

ARTIKEL 13

Ruimtelijke ontwikkeling

         

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

– 298

– 245

– 201

– 167

– 172

13.02

Gego informatie

– 527

– 433

– 461

– 421

– 435

13.03

Gebiedsontwikkeling

– 710

– 432

– 258

– 44

– 45

13.04

Ruimtegebruik bodem

– 1 098

– 708

– 2 710

– 2 600

– 2 691

   

– 2 633

– 1 818

– 3 630

– 3 232

– 3 343

             

ARTIKEL 14

Wegen en verkeersveiligheid

         

14.01

Netwerk

– 419

– 525

– 340

– 160

– 166

14.02

Veiligheid

– 301

– 278

– 272

– 247

– 255

   

– 720

– 803

– 612

– 407

– 421

ARTIKEL 15

Openbaar vervoer

         

15.01

Openbaar vervoer

– 122

– 118

– 113

– 104

– 108

   

– 122

– 118

– 113

– 104

– 108

ARTIKEL 16

Spoor

         

16.01

Spoor

– 538

– 336

– 218

– 95

– 98

   

– 538

– 336

– 218

– 95

– 98

ARTIKEL 17

Luchtvaart

         

17.01

Luchtvaart

– 391

– 362

– 420

– 176

– 183

   

– 391

– 362

– 420

– 176

– 183

ARTIKEL 18

Scheepvaart en havens

         

18.01

Scheepvaart en havens

– 70

– 56

– 47

– 43

– 45

   

– 70

– 56

– 47

– 43

– 45

ARTIKEL 19

Klimaat

         

19.01

Klimaat

– 214

– 177

– 194

– 146

– 152

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

– 913

– 450

– 493

– 442

– 463

   

– 1 127

– 627

– 687

– 588

– 615

ARTIKEL 20

Lucht en Geluid

         

20.02

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidhinder

– 1 419

– 733

– 621

– 505

– 522

   

– 1 419

– 733

– 621

– 505

– 522

ARTIKEL 21

Duurzaamheid

         

21.01

Afval en duurzaamheidsagenda

– 612

– 159

– 180

– 163

– 167

21.02

Preventie en milieu gebruiksruimte

– 66

– 64

– 68

– 63

– 65

21.03

Ecosystemen en landbouw

– 125

– 64

– 36

– 33

– 35

   

– 803

– 287

– 284

– 259

– 267

ARTIKEL 22

Veiligheid en Risico’s

         

22.01

Veiligheid chemische stoffen

– 84

– 79

– 99

– 91

– 95

22.02

Veiligheid GGO’s

– 34

– 37

– 57

– 53

– 54

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

– 226

– 238

– 663

– 1 098

– 1 137

   

– 344

– 354

– 819

– 1 242

– 1 286

ARTIKEL 23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

       

23.01

Meteorologie en seismologie

– 390

– 348

– 360

– 323

– 338

23.02

Aardobservatie

– 279

– 382

– 306

– 257

– 266

   

– 669

– 730

– 666

– 580

– 604

ARTIKEL 24

Handhaving en toezicht

         

24.01

Handhaving en toezicht

– 719

– 670

– 682

– 625

– 648

   

– 719

– 670

– 682

– 625

– 648

ARTIKEL 25

Brede Doel Uitkering (BDU)

         

25.01

Brede Doel Uitkering (BDU)

– 26 076

– 24 260

– 25 962

– 23 798

– 24 944

   

– 26 076

– 24 260

– 25 962

– 23 798

– 24 944

ARTIKEL 97

Algemeen

         

97.01

IenM–brede programmamiddelen

– 375

– 354

– 346

– 316

– 328

   

– 375

– 354

– 346

– 316

– 328

ARTIKL 98

Apparaat van het kerndepartement

         

98.02

Materieel

– 790

– 756

– 715

– 690

– 689

   

– 790

– 756

– 715

– 690

– 689

             

Totaal Hoofdstuk XII IenM

– 37 213

– 32 664

– 36 256

– 33 055

– 34 511

Licence