Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

Beleidsartikel 1 BES-Fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

32.709

– 803

31.906

– 831

– 839

– 838

– 847

                 

Uitgaven:

32.709

– 803

31.906

– 831

– 839

– 838

– 847

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

       
                 

1.1

BES-fonds

32.709

– 803

31.906

– 831

– 839

– 838

– 847

 

Opdrachten

100

0

100

0

0

0

0

 

Onderzoek

100

0

100

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

32.609

– 803

31.806

– 831

– 839

– 838

– 847

 

Overige uitkering

520

– 520

0

– 520

– 520

– 520

– 520

 

Vrije uitkering

32.089

– 283

31.806

– 311

– 319

– 318

– 327

Licence