Base description which applies to whole site

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

0

573

573

548

537

528

527

                 

Uitgaven:

0

573

573

548

537

528

527

                 

10.1

Loonbijstelling

0

189

189

182

178

175

175

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

379

379

366

359

353

352

                 

10.3

Onvoorzien

0

5

5

0

0

0

0

Toelichting

De uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2014.

Licence