Base description which applies to whole site

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)

 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2014

1.076

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Loonbijstelling toedeling

2

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

1.078

Toelichting

Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

Licence