Base description which applies to whole site

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 11. Centraal apparaat

Er zijn voor circa € 3,5 mln. meer verplichtingen aangegaan en voor circa € 1 mln. minder uitgaven gerealiseerd.

Toelichting

De toename van aangegane verplichtingen heeft betrekking op de meerjarige detacheringen Nationaal Coördinator Digitale Overheid (NCDO) van personeel.

De onderuitputting op de uitgaven is de resultante van lagere uitgaven aan externe inhuur en overig personeel en materieel.

Artikel 12. Algemeen

Er is voor circa € 1,1 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De onderuitputting is onder andere het gevolg van het niet tot uitputting komen van het budget voor de verzameluitkering.

Artikel 14. VUT-fonds

Er zijn voor € 160 mln. meer verplichtingen aangegaan. Tevens is er voor circa € 165 mln. meer aan ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Het VUT-fonds is eind december 2014 een nieuwe lening aangegaan om de eerste tranche tijdig te kunnen aflossen. Ook de bijbehorende rente is in december, zoals gebruikelijk, betaald bij het aflossen van de lening en niet op de eerste betaaldag in het nieuwe jaar. Deze mutaties passen binnen de afspraken tussen de Staat en het VUT-fonds, om precies te zijn binnen de vastgestelde leningplafonds (actuele leenovereenkomst tussen de Staat en het VUT-fonds, die de hiervoor genoemde leenovereenkomst verving).

Licence