Base description which applies to whole site

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

(SLOTWETMUTATIES)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Licence