Base description which applies to whole site

11. TREFWOORDENLIJST

Adolescentenstrafrecht 10, 63, 69, 146

Adoptie 62, 64, 67, 149, 151, 177, 187, 188, 198, 209, 217, 221, 243, 246, 248

Afdoeningen 45, 62, 68, 139

Bijzondere opsporingsdiensten 40, 46, 232

Biometrie 81

Bonaire, Sint Eustatius en Saba 24, 29, 47, 143, 149

Brandweer 8, 13, 21, 24, 28, 29, 46, 70, 72, 73, 136, 165, 175, 179, 180, 181, 182, 197, 215, 231, 245, 247

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 72, 73, 149

Bureaus jeugdzorg 68

C2000 4, 15, 28, 30

Caribisch Nederland 6, 24, 29, 57, 92, 93, 234

Celcapaciteit 59

Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair / Explosieven 149

Criminaliteit 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 27, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 79, 85, 137, 138, 144, 146, 149, 150, 160, 177, 181, 184, 190, 201, 208, 209, 211, 216, 217, 218, 232, 233, 234, 242, 244, 245, 246

Criminaliteitspreventie 46, 51, 55, 58

Crisis 65, 70, 71, 72, 73, 75, 187, 247

Crisisbeheersing 8, 13, 70, 71, 72, 75, 136, 170, 178, 180, 181, 182, 187, 197

Cybercrime 7, 11, 26, 27, 29, 41, 58, 144, 177, 209

Cybersecurity 7, 13, 70, 231

Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland 74, 149

Eergerelateerd geweld 61, 178

Elektronisch toezicht 97, 213

Forensische Zorg 9, 19, 20, 51, 60, 69, 92, 94, 95, 98, 99, 143, 146, 161, 218, 246

Gedragsinterventies 59, 138

Georganiseerde misdaad 12, 45, 46

Gerechtskosten 128, 130

Geschilbeslechting 33

Gevangeniswezen 7, 57, 128, 184, 218

Griffierechten 14, 19, 20, 21, 22, 33, 145, 152, 158, 159, 160, 178, 211

Halt 135

High impact crimes 10, 25, 27

Homogene Groep Internationale Samenwerking 6, 150

Huiselijk geweld 61, 67, 143, 182

Instituut Fysieke Veiligheid 72, 85, 136, 150, 181, 182, 215, 243, 247

Integrale Veiligheidsmonitor 42

Integriteit 12, 36, 40, 51, 55, 57, 115, 149, 174, 214, 224, 226, 245

Interlandelijke adoptie 62, 187, 188, 198

Jeugd 10, 27, 40, 45, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 91, 94, 100, 132, 135, 139, 146, 164, 171, 179, 180, 185, 188, 189, 234

Jeugdbescherming 11, 12, 23, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 132, 140, 170, 186, 190, 191, 248

Jeugdcriminaliteit 61, 62, 64, 69, 135, 248

Jeugdinrichtingen 100

Jeugdreclassering 11, 12, 64, 66, 67, 68, 69, 139

Jeugdsancties 61, 64

Jeugdzorg 11, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 139, 146, 149, 179, 182, 184, 198, 205, 228

Jihadisme 74

Justitiële jeugdinrichtingen 51, 198, 236, 237

Kansspelen 18, 22, 51, 53, 55, 57, 58, 136, 141, 142, 145, 179, 212, 219

Kinderbescherming 65, 66, 146, 147, 185

Mediation 6, 50, 144, 219

Meerpersoonscel 91, 176

Mensenrechten 13, 34, 39, 134, 150, 226, 240, 244

Mot 5, 35, 53, 60, 87, 88, 139, 143, 152, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 197, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 224, 235, 246

Nationaal Veiligheidsinstituut 72, 73

Nationale Cyber Security Strategie 13, 71, 150, 179, 187

Nationale politie 1, 4, 7, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 43, 47, 48, 69, 77, 85, 86, 134, 150, 160, 162, 180, 197, 221, 237, 248

Nationale veiligheid 13, 23, 70, 72, 170, 178, 180, 181, 182, 197, 248

Nazorg 57, 59, 68, 187, 198, 204, 248

Nuclear Security Summit 70, 72, 150

Oda 11, 12, 14, 16, 17, 25, 30, 47, 55, 60, 65, 66, 123, 127, 156, 172, 189, 201, 202, 211, 216, 229, 230

Ondertoezichtstelling 62, 65

Onderzoeksraad voor Veiligheid 23, 72, 75, 85, 150, 248

Ongebruikelijke transacties 48

Openbaar ministerie 192, 197, 203, 225, 232

Openbare orde en veiligheid 28

Operationele sterkte 24, 25, 27, 197, 200

Opsporing 8, 11, 15, 23, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 111, 142, 144, 149, 172, 208, 222, 232, 248

Penitentiaire inrichting 20, 93, 162, 186

Politieacademie 15, 28, 29, 85, 86, 134, 150, 200

Politieonderwijs 15, 29

Politieorganisatie 24, 29, 134, 225

Politiewet 14, 24, 26, 28, 29, 70, 142, 192, 202, 218, 222, 248

Preventie 9, 10, 13, 23, 27, 42, 43, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 67, 68, 74, 115, 135, 170, 179, 241, 245, 246, 248

Raad voor de Kinderbescherming 4, 61, 62, 64, 68, 69, 85, 86, 87, 139, 151

Raad voor de rechtspraak 1, 3, 4, 5, 22, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 85, 86, 87, 88, 127, 130, 140, 151, 180, 199

Raad voor Rechtsbijstand 32, 34, 35, 36, 37, 134, 137, 151

Radicalisering 7, 13, 23, 175, 185, 186, 231, 248

Rechtsbijstand 1, 5, 14, 19, 20, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 85, 134, 137, 140, 141, 158, 195, 220

Rechtshandhaving 11, 23, 40, 177

Rechtsorde 24, 40, 44

Rechtspleging 1, 3, 5, 23, 32, 34, 38, 85, 137, 140, 158, 178, 248

Rechtsstaat 7, 8, 9, 13, 14, 33, 127, 128

Recidive 9, 10, 51, 52, 54, 55, 59, 68, 176, 193, 200, 201, 204, 213, 214, 225

Reclassering 49, 51, 57, 59, 61, 62, 66, 68, 69, 85, 135, 138, 150, 151, 204, 205, 210

Regionale Informatie- en Expertise Centra 40, 45

Register beëdigde tolken en vertalers 32, 36, 151

Sanctiecapaciteit 55, 92, 97, 98

Sanctietoepassing 1, 23, 51, 85, 138, 161, 191, 204, 205

Schadefonds Geweldsmisdrijven 16, 53, 57, 60, 85, 135, 139, 144, 151

Schuldsanering 32, 34, 36, 152

Seksueel misbruik 11, 62, 63, 67, 146, 182, 183, 189, 226, 227

Slachtoffer in Beeld 53, 57, 60, 151, 242, 246

Slachtofferhulp 53, 57, 60, 85, 135, 139, 151

Slachtofferzorg 23, 52, 57, 60, 199, 214, 217, 248

Strafrechtelijke sancties 23, 51, 57, 59, 91, 105, 248

Strafrechtsketen 8, 9, 46, 49, 59, 69, 111, 168

Taakstraffen 51, 62, 66, 106, 109, 110, 138, 139

Tbs 52, 55, 60, 85, 94, 97, 98, 135, 138, 151, 189, 192, 225, 230

Terbeschikkingstelling 10, 55, 151

Terrorisme 1, 7, 13, 17, 23, 32, 36, 48, 70, 74, 85, 134, 147, 151, 152, 165, 203, 231

Terrorismebestrijding 23, 70, 72, 73, 74, 75, 150, 210, 248

Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen 7, 9, 56, 151

Veelplegers 173, 183, 191

Veiligheid en Justitie 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 47, 50, 51, 55, 58, 59, 70, 77, 80, 84, 105, 108, 115, 116, 117, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 145, 149, 156, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 245

Veiligheid 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 40, 42, 46, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 85, 91, 115, 136, 138, 141, 142, 143, 149, 150, 156, 157, 160, 161, 165, 168, 172, 173, 179, 180, 181, 183, 187, 188, 192, 200, 205, 206, 208, 221, 223, 227, 230, 231, 241, 245, 247, 248

Veiligheidshuizen 64

Veiligheidsregio's 19, 72, 73, 165, 180, 181, 182, 215, 243, 247

Verdachte transacties 48

Verklaring Omtrent het Gedrag 51, 58, 151

Voogdij 23, 62, 64, 65, 66, 67, 135, 164, 248

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland 151

Vreemdelingenbewaring 17, 19, 20, 23, 49, 57, 59, 77, 79, 82, 91, 92, 99, 100, 105, 137, 138, 143, 161, 162, 166, 175, 196, 205, 227, 228, 230, 248

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 62, 143, 152

Wet Veiligheidsregio's 13

Wet wapens en munitie 141, 143, 202, 216

Wobka 62, 143, 152, 217

Zittende magistratuur 33, 59, 152, 197

Licence