Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.8 Trefwoorden

Additionele taakstelling 38, 46

Afschrijvingskosten 45

Agressie en geweld 31, 34, 35, 65, 74, 75

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 22, 36

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 31

Ambtenarenwet 31

Anbo 63, 65

Arbeidsmarkt 10, 32, 34, 96, 97

Arbeidsvoorwaarden 11, 31, 33, 35

Arbeidsvoorwaardenbeleid 31, 34

Asiel 84, 97

Basisregister 44, 47

Basisregistraties 9, 25, 28, 44, 45

Baten en lasten 45, 46, 47

Bedrijfsvoering Rijk 39, 97

Belastingdienst 15, 52, 60, 82, 97

Beleidsterreinen 40

Beslissingen 93

Bezuinigingen 60

Bijdrage SSO 36

BIOS 33, 96, 97

BSN 27, 44, 46, 47, 67, 97

CAVK 97

De Werkmaatschappij 4, 29, 37, 39

Dienstverlening 5, 7, 8, 9, 10, 13, 25, 28, 33, 60, 77

DigiD 9, 10, 25, 27, 28, 29, 58, 59, 77, 78, 92, 97

Digikoppeling 29

Digilevering 29

Digimelding 29

Doorlooptijd 44, 81

Efficiencyslag 81

E-overheid 25, 26, 28

E-overheidsvoorzieningen 9, 16, 26, 27, 28, 29, 51

Externe inhuur 36, 37, 45, 47

Financieringskasstroom 47

GBA 9, 15, 25, 26, 27, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 57, 67, 76, 77, 84, 91, 97, 98

GBA-netwerk 46, 47

Gemeentefonds 7, 17, 18, 69, 70

Gemeenten 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 34, 35, 47, 52, 57, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 97, 98

Geweld 5, 10, 92

Grondwet 8, 17, 68, 73, 74, 80, 81

Implementatie NUP 26, 28

Indexcijfer 47

Informatiebeveiliging 9, 13, 28

Informatievoorziening 9, 44, 91, 98

Integriteit 5, 10, 12, 16, 31, 33, 57, 59, 66, 68, 96, 97

Intensiveringen 38

Investeringen 47, 87

Investeringskasstroom 47

IOverheid 27

Justitie 35, 66, 70, 75, 79, 86, 98

Kasstroomoverzicht 47

Kenniscentrum Europa 20, 94

Kiesraad 17, 19, 20, 21, 36, 37, 39, 93

Kieswet 6, 17, 71, 72, 93

Klokkenluiders 10, 31, 75, 96

Leenfaciliteit 47

Levensloop 43

Logius 4, 26, 28, 29, 37, 39, 51, 52

MijnOverheid 28, 29, 30, 67

Moederdepartement 45, 46, 47

Naturalisatie 97

Nederlands Genootschap van Burgemeesters 33, 70, 74

Om 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Onderhoud 11, 20, 28, 31, 40, 90

Open data 28

Participatiebudget 90

Paspoort 9, 14, 44, 46, 47, 57, 61, 67, 76, 77

Paspoortwet 25, 76, 77

Personele kosten 45

Programma burgerschap 25, 29

Programma 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 58, 65, 75, 76, 77, 86, 88, 94, 98

Provincies 4, 5, 6, 7, 18, 21, 29, 34, 35, 38, 57, 58, 70, 71, 75, 79, 86, 87, 88, 90, 91

Randstad 71

Regeerakkoord 7, 11, 13, 17, 18, 23, 25, 31, 33, 38, 50, 54, 55, 59, 64, 68

Regeldruk 5, 7, 8, 16, 17, 25, 26, 27, 51, 52, 91

Reisdocumenten 1, 3, 4, 13, 14, 16, 26, 29, 30, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 67, 97

Reisdocumentenketen 45

Rentelasten 45

Services 98

Standard Business Reporting 98

Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 34

Taakstelling 4, 13, 14, 22, 23, 36, 37, 38, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Topinkomens 5, 11, 55, 64, 65

Veilige publieke taak 10

Veilige Publieke Taak 10, 14, 32, 34, 35, 52, 53, 65, 75, 95

Veiligheidsonderzoeken 22, 23, 24

Vereniging van Gemeentesecretarissen 29

Verkiezing 6, 7, 14, 17, 19, 20, 21, 49, 50, 51, 52, 70, 72, 80, 81, 93

Verkiezingsproces 20

Vluchtelingenwerk Nederland 98

VNG 7, 26, 28, 29, 30, 59, 64, 65, 66, 68, 83, 91, 98

VUT-fonds 1, 4, 43, 55

Licence