Base description which applies to whole site

9. TREFWOORDEN

Administratieve lasten 11, 63, 78, 118, 287, 303, 325

Agentschap 1, 3, 4, 25, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 66, 79, 80, 81, 83, 84, 90, 91, 118, 119, 121, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 270, 272, 281, 321, 326

Alcohol 13, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 293

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 6, 19, 62, 87, 111, 153, 161, 179, 180, 191, 193, 202, 243, 321

Arbeidsmarktbeleid 29, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 321

Bevolkingsonderzoek 32, 35, 39, 40, 41, 53, 326, 327

Caribisch Nederland 6, 7, 29, 35, 46, 75, 76, 78, 80, 86, 155, 156, 161, 190, 191, 206, 275, 281, 315, 316, 321

Chronische ziekten 8, 39, 54

Curatieve zorg 1, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 28, 46, 47, 48, 49, 52, 77, 85, 121, 126, 156, 157, 158, 161, 164, 165, 169, 174, 175, 210, 226, 273, 322

Drugs 33, 35, 42, 44, 116

Eerstelijnszorg 9, 55, 161, 162, 166, 168, 172, 173, 206, 210, 211, 217, 218, 220, 222, 238, 322, 323, 325

Eigen bijdrage 6, 7, 15, 21, 85, 171, 177, 178, 183, 186, 187, 188, 192, 194, 198, 199, 202, 203, 206, 209, 210, 234, 235, 242, 243, 244, 266, 267, 268, 283, 287, 301, 316, 321, 322, 323, 325

Eigen risico 6, 15, 24, 27, 85, 113, 114, 162, 171, 177, 188, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 209, 210, 242, 268, 278, 322, 323, 325

E-mental health 49, 55, 321

Ethiek 28, 33, 36, 44, 126, 326

Financieel Beeld Zorg 1, 4, 5, 23, 40, 46, 48, 62, 64, 77, 153, 164, 205, 208, 213, 245, 326

Fraude 8, 9, 10, 12, 20, 24, 47, 48, 50, 51, 57, 58, 65, 66, 71, 182, 258, 281, 288, 299, 309, 310

Geboorte 49, 52, 167, 216, 296, 301

Geestelijke gezondheidszorg 10, 15, 42, 48, 56, 58, 62, 63, 87, 161, 165, 167, 168, 180, 206, 210, 245, 246, 269, 294, 316, 322, 325, 327, 329

Geneesmiddelenbeleid 17, 18, 116, 172, 293, 297, 300

Huisarts 8, 9, 14, 15, 16, 18, 56, 78, 79, 82, 83, 89, 139, 162, 165, 166, 168, 169, 171, 173, 209, 210, 211, 215, 217, 218, 220, 222, 226, 238, 239, 240, 322, 327

Huiselijk geweld 69, 93, 282, 283, 308

Indicatie 5, 20, 39, 40, 64, 70, 71, 73, 88, 95, 101, 180, 181, 185, 212, 290, 321

Indicatiestelling 62, 63, 66, 70, 121, 129, 179, 268, 326

Infectieziektebestrijding 32, 35, 41, 43, 82, 85, 326

Inhuur externen 120, 121, 134, 147, 151

Innovatie 10, 11, 17, 18, 20, 22, 47, 54, 61, 65, 73, 75, 76, 84, 97, 98, 99, 103, 117, 128, 169, 222, 299, 303, 316

Inspectie 4, 11, 27, 71, 87, 89, 120, 122, 123, 140, 141, 165, 179, 279, 281, 293, 295, 296, 301, 305, 306, 307, 308, 318, 327

Internationale samenwerking 65, 116, 117, 118

Jeugdgezondheidszorg 28, 32, 33, 34, 39, 79, 82, 85, 87, 89, 308, 315, 327

Jeugdzorg 1, 3, 6, 9, 10, 22, 23, 26, 29, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 121, 123, 125, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 183, 185, 187, 266, 269, 276, 286, 307, 308, 309, 313, 315, 321, 327

Kwaliteitsinstituut 11, 12, 17, 51, 73, 76, 78, 85, 269, 282, 303, 304

Langdurige zorg 1, 4, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 77, 85, 116, 121, 125, 126, 156, 179, 181, 206, 243, 274, 282, 288, 290, 299, 303, 304, 309, 315, 321, 323

Leefstijl 9, 12, 33, 36, 41, 42, 44, 101

Maatschappelijke ondersteuning 31, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 126, 156, 179, 180, 271, 329

Mantelzorg 9, 10, 21, 22, 25, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 271, 274, 282, 299

Medisch specialist 8, 15, 82, 161, 162, 166, 168, 169, 171, 173, 175, 176, 210, 211, 212, 217, 218, 220, 221, 222, 238, 240, 241, 281, 322, 325

Onverzekerde 29, 47, 50, 51, 57, 58, 59, 85, 195, 196, 269, 316, 324

Oorlogsgetroffene 1, 28, 30, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 235, 269, 271, 277

Orgaandonatie 47, 49, 53, 54, 307, 315

Overgewicht 34, 42, 44, 100

Palliatieve zorg 51, 63, 66, 67, 71, 72, 284, 295, 299

Persoonsgebonden budget 10, 65, 66, 67, 161, 163, 180, 184, 193, 206, 244, 245, 321, 328

Prestatiebekostiging 225, 235, 323, 324

Preventie 6, 10, 12, 14, 22, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 58, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 101, 123, 125, 126, 140, 161, 179, 185, 206, 244, 268, 288, 289, 292, 296, 298, 304, 315

Sport 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 27, 28, 30, 33, 34, 42, 44, 85, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 116, 117, 118, 120, 123, 130, 135, 140, 141, 276, 277, 283, 284, 293, 294, 301, 302, 303, 315, 317, 320, 327, 328, 329

Stelselwijziging 22, 88, 89, 91, 94, 118, 123

Subsidiebeheer 54

Taakstelling 9, 37, 119, 128, 129, 137, 138, 139, 142, 143, 185, 230, 241, 255, 281, 285, 297

Toezicht 10, 11, 12, 15, 20, 27, 34, 45, 46, 58, 75, 85, 87, 89, 104, 105, 111, 119, 122, 123, 127, 144, 165, 268, 269, 279, 281, 293, 295, 297, 299, 306, 308, 318

Topsport 30, 97, 98, 99, 100, 103, 118, 302

Verspilling 8, 9, 10, 16, 24, 47, 48, 49, 57, 297, 300

Vrijwilliger 8, 22, 61, 317

Wanbetaler 29, 47, 50, 51, 57, 58, 59, 85, 195, 196, 198, 269, 295

Werkgelegenheid 9, 20, 21, 83, 84, 116, 176, 320, 328

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 6, 62, 85, 87, 111, 153, 179, 321, 325

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 46, 77, 78, 240, 261, 314

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 6, 21, 111, 113, 114, 155, 156, 190, 242, 321

Wijkverpleegkundige 16, 171, 173, 175, 217, 218, 234, 235, 298

Zorgaanbieder 11, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 47, 50, 52, 56, 61, 65, 72, 73, 78, 84, 86, 87, 95, 118, 122, 123, 135, 153, 165, 166, 169, 170, 179, 185, 191, 193, 229, 238, 271, 286, 290, 296, 321, 323, 324, 325

Zorginstelling 11, 19, 46, 51, 75, 77, 78, 80, 82, 85, 86, 121, 129, 165, 166, 167, 221, 262, 270, 295, 323, 326, 329

Zorgtoeslag 24, 27, 30, 46, 78, 111, 112, 113, 114, 193, 202, 203, 278

Zorgverzekeraar 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 46, 52, 58, 73, 85, 87, 153, 157, 162, 165, 166, 168, 169, 172, 173, 179, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 211, 217, 218, 220, 222, 229, 230, 232, 238, 270, 271, 291, 292, 298, 310, 323, 324, 325, 329

Zorgverzekering 6, 12, 17, 18, 44, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 63, 73, 76, 78, 80, 83, 85, 86, 111, 121, 129, 165, 166, 168, 174, 179, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 236, 269, 270, 282, 315, 321, 322, 323, 324, 325, 326

Zorgverzekeringswet 6, 16, 17, 46, 48, 51, 55, 57, 58, 59, 64, 78, 85, 87, 111, 153, 161, 162, 163, 165, 166, 174, 191, 195, 208, 209, 210, 246, 268, 270, 309, 321, 322, 325, 328, 329

Zwangerschap 44, 49, 52, 53, 296, 301, 322

Licence