Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. BELEIDSAGENDA

De vastgelopen woningmarkt, zowel in de koop- als de huursector, weer in beweging krijgen. De rijksoverheid kleiner maken en tegelijk zorgen dat de dienstverlening verbetert. Dat zijn de twee voornaamste opdrachten op het beleidsterrein Wonen en Rijksdienst. De uitwerking daarvan krijgt zijn beslag in respectievelijk het zogeheten Woonakkoord en de Hervormingsagenda Rijksdienst.

Het kabinet wil met een samenhangend pakket aan hervormingen en maatregelen perspectief bieden op een beter werkende, toekomstbestendige en flexibele woningmarkt, met meer keuzevrijheid voor consumenten en investeringsmogelijkheden voor aanbieders in de verschillende marktsegmenten. Hiermee biedt het kabinet duidelijkheid en vertrouwen aan kopers, huurders, verhuurders en de partijen in de bouwsector.

Daarnaast zet het kabinet zich in voor een kleine, efficiënte en doelmatige rijksoverheid, die met een minimum aan geld het maximale doet voor de samenleving. Daarom wordt de rijksdienst de komende jaren hervormd.

Licence