Base description which applies to whole site

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).

Artikel 12 Hoofdwegennet

 

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Programma VMI

INTERN (BINNEN ART.)

7.650

5.100

2.550

                       

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

5.100

2.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

9.138

6.167

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Saldo 2014

SALDO2014

7.263

7.263

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

7.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

665.458

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp

DESALDERING

3.696

1.000

1.000

     

1.696

               

A27/A1: Diverse regiobijdrage

DESALDERING

2.104

600

   

1.504

                   

A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen

DESALDERING

55.500

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.100

6.000

         

Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik

DESALDERING

1.275

1.000

275

                       

N31: Bijdrage provincie Friesland

DESALDERING

1.217

1.217

                         

N35: Bijdrage provincie Overijssel

DESALDERING

10.000

10.000

                         

N50: REP en regionale bijdrage

DESALDERING

15.346

12.507

2.839

                       

Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio

DESALDERING

71.500

71.500

                         

Programma VMI

INTERN (BINNEN ART.)

– 7.650

– 5.100

– 2.550

                       

WenR: Programma VMI

INTERN (BINNEN ART.)

– 4.001

– 2.572

– 1.429

                       

Beter Benutten Vaarwegen

INTERN (OVER ART.)

– 7.900

– 7.900

                         

Conversie ZuidasDok

INTERN (OVER ART.)

8.284

8.284

                         

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

– 68.399

                     

42.732

25.667

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

 

– 6.148

– 2.496

– 1.667

– 1.277

– 1.237

             

12.825

WenR: Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

 

800

14.000

8.000

5.000

1.000

     

BDU Beter Benutten

OVERBOEKING IF vs HXII

– 13.515

– 13.515

                         

Beter Benutten BZK/Provinciefonds

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.445

– 1.445

                         

Beter Benutten-ITS

OVERBOEKING IF vs HXII

– 5.182

– 2.300

– 1.500

 

– 1.382

                   

Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)

OVERBOEKING IF vs HXII

0

– 72.000

72.000

                       

Luchtkwaliteit

OVERBOEKING IF vs HXII

– 23.000

– 5.150

– 3.687

– 2.308

– 11.855

                   

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.330

 

– 1.040

– 220

– 30

 

– 40

               

Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)

OVERBOEKING IF vs HXII

– 14.770

– 8.481

– 4.039

– 1.250

– 1.000

                   

Saldo 2014

SALDO2014

– 77.486

– 77.486

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

– 152.840

47.921

– 8.074

– 13.230

3.923

6.619

7.000

20.100

14.000

5.000

1.000

0

42.732

38.492

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

570.482

488.578

926.986

848.870

1.552.008

2.169.840

1.089.928

1.533.089

1.376.607

1.295.724

1.096.693

931.751

437.764

389.016

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

Saldo 2014

SALDO2014

7.252

7.252

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

7.252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

552.683

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

WenR: Programma VMI

INTERN (BINNEN ART.)

4.001

2.572

1.429

                       

WenR: Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

800

14.000

8.000

5.000

1.000

 

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

     

Van EZ: Deltares

OVERBOEKING IF vs HXII

273

273

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

3.645

15.429

8.000

5.000

1.000

0

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

428.319

434.671

422.248

416.795

412.554

411.479

410.542

397.863

404.072

407.768

412.173

413.163

413.199

411.927

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

Afronding voordelig saldo

INTERN (OVER ART.)

3

3

                         

Afronding Westerscheldetunnel

INTERN (OVER ART.)

– 80

– 80

                         

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

68.399

                     

– 42.732

– 25.667

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

 

6.148

2.496

1.667

1.277

1.237

             

– 12.825

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 12.825

 

– 6.148

– 2.496

– 1.667

– 1.277

– 1.237

               

Saldo 2014

SALDO2014

– 68.221

– 68.221

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 42.732

– 38.492

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 61.580

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

310.792

633.836

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN

   

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN

   

2.164.500

2.001.534

2.421.453

2.144.026

2.750.865

3.298.573

2.322.620

2.639.702

2.427.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp

DESALDERING

3.696

1.000

1.000

     

1.696

               

A27/A1: Diverse regiobijdrage

DESALDERING

2.104

600

   

1.504

                   

A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen

DESALDERING

55.500

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.100

6.000

         

Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik

DESALDERING

1.275

1.000

275

                       

N31: Bijdrage provincie Friesland

DESALDERING

1.217

1.217

                         

N35: Bijdrage provincie Overijssel

DESALDERING

10.000

10.000

                         

N50: REP en regionale bijdrage

DESALDERING

15.346

12.507

2.839

                       

Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio

DESALDERING

71.500

71.500

                         

Saldo 2014

SALDO2014

26.205

26.205

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

130.229

10.314

6.200

7.704

6.200

7.896

6.200

6.100

6.000

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

663.899

97.514

72.546

36.118

44.476

234.612

6.919

70.119

6.719

719

719

719

0

0

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.240.257

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

ProRail: Terugbetaling subsidie

DESALDERING

0

0

                         

Actieplan Groei op het Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 106

– 106

                         

BDU P+R voorzieningen

OVERBOEKING IF vs HXII

– 6.903

– 6.903

                         

Prorail basisnetregeling

OVERBOEKING IF vs HXII

4.500

400

300

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

SBNS

OVERBOEKING IF vs HXII

– 9.076

 

– 9.076

                       

Saldo 2014

SALDO2014

30.152

30.152

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

23.543

– 8.776

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.263.800

1.311.024

1.167.351

1.111.115

1.185.620

1.163.053

1.169.871

1.174.523

1.177.545

1.197.456

1.197.258

1.198.226

1.165.559

1.148.111

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

952.335

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

Breda-Antwerpen: vergoeding

DESALDERING

– 27.500

– 5.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

       

PHS: Bijdrage Noord-Brabant

DESALDERING

110.300

5.515

     

44.120

     

44.120

   

16.545

   

PHS: Bijdrage Vught

DESALDERING

16.700

835

     

6.680

     

6.680

   

2.505

   

ProRail: Afrekening 4e kwartaal

DESALDERING

4.243

4.243

                         

Roosendaal-Antwerpen: vergoeding

DESALDERING

– 7.500

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

       

Rotterdam-Genua: EU subsidie

DESALDERING

697

697

                         

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

– 22.936

                       

22.936

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

 

– 4.675

– 1.766

– 1.104

– 830

– 830

             

9.205

BDU Beter Benutten Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 4.835

– 4.835

                         

BDU Grensoverschrijdend Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.000

– 1.000

                         

BDU Lenteakkoord

OVERBOEKING IF vs HXII

– 7.500

– 7.500

                         

BDU Utrecht

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.900

– 2.900

                         

BDU Utrecht (Vleugel)

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.735

– 2.735

                         

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht

OVERBOEKING IF vs HXII

– 10.637

– 10.637

                         

Saldo 2014

SALDO2014

104.552

104.552

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

57.549

– 7.925

– 5.016

– 4.354

46.720

– 4.080

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

32.141

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

1.009.884

964.277

905.484

936.422

616.494

435.884

78.141

– 37.204

258.570

290.007

316.907

401.812

418.967

242.088

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

147.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

Belasting Infraspeed

OVERBOEKING IF vs HXII

60.258

22.506

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Saldo 2014

SALDO2014

14.591

14.591

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

37.097

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

184.123

149.884

149.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Saldo 2014

SALDO2014

1

1

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

48.398

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

– 134

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

Boete NS 2013/2014

DESALDERING

5.500

5.500

                         

Boete ProRail 2014

DESALDERING

75

75

                         

ProRail: Terugbetaling subsidie

DESALDERING

22.431

22.431

                         

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

20.524

                       

– 20.524

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

 

4.675

1.766

1.104

830

830

             

– 9.205

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 9.205

 

– 4.675

– 1.766

– 1.104

– 830

– 830

               

Saldo 2014

SALDO2014

– 12.754

– 12.754

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

35.776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 29.729

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

35.642

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

444.991

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen

   

2.387.881

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen

   

2.541.847

2.450.694

2.236.793

2.205.903

1.983.625

1.789.362

1.469.591

1.359.357

1.664.232

1.783.884

1.790.613

1.875.697

1.909.380

2.014.118

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

Boete NS 2013/2014

DESALDERING

5.500

5.500

                         

Boete ProRail 2014

DESALDERING

75

75

                         

Breda-Antwerpen: vergoeding

DESALDERING

– 27.500

– 5.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

       

PHS: Bijdrage Noord-Brabant

DESALDERING

110.300

5.515

     

44.120

     

44.120

   

16.545

   

PHS: Bijdrage Vught

DESALDERING

16.700

835

     

6.680

     

6.680

   

2.505

   

ProRail: Afrekening 4e kwartaal

DESALDERING

4.243

4.243

                         

ProRail: Terugbetaling subsidie

DESALDERING

22.431

22.431

                         

Roosendaal-Antwerpen: vergoeding

DESALDERING

– 7.500

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

– 750

       

Rotterdam-Genua: EU subsidie

DESALDERING

697

697

                         

Saldo 2014

SALDO2014

2.624

2.624

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

36.170

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

268.890

173.911

190.333

189.580

252.040

199.634

204.431

207.257

260.790

212.612

177.953

197.003

177.953

177.953

Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

118.082

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

2.412

                       

– 2.412

BDU Zwolle-Enschede

OVERBOEKING IF vs HXII

– 6.361

– 6.361

                         

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.198

 

– 1.116

– 422

– 264

– 198

– 198

               

Saldo 2014

SALDO2014

– 10.052

– 10.052

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

– 14.001

– 1.116

– 422

– 264

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

– 2.412

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

104.081

106.214

198.492

211.578

113.202

168.431

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

63.365

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

14.868

14.868

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

14.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

78.233

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.

   

181.447

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra.

   

182.314

272.819

347.954

341.430

248.220

218.314

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

– 610

– 610

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

                                 

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

Saldo 2014

SALDO2014

8.259

8.259

                         

SAR: Defensie

OVERBOEKING IF vs HXII

17.410

12.280

1.140

1.140

1.140

1.140

570

               
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

20.539

1.140

1.140

1.140

1.140

570

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

415.391

348.187

255.721

234.859

201.111

215.342

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE

DESALDERING

200

200

                         

Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen

DESALDERING

120.000

120.000

                         

Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland

DESALDERING

56.700

56.700

                         

Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg

DESALDERING

1.800

1.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch

DESALDERING

2.192

2.192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beter Benutten Vaarwegen

INTERN (OVER ART.)

7.900

7.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

– 19.113

                       

19.113

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

 

– 977

– 369

– 231

– 174

– 174

             

1.925

WenR: Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

400

6.000

3.500

2.000

500

0

0

0

Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)

OVERBOEKING IF vs HXII

0

– 178.000

28.000

 

75.000

75.000

                 

Saldo 2014

SALDO2014

996

996

0

0

0

0

0

               

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

– 7.725

21.023

– 3.869

72.769

74.326

– 174

400

6.000

3.500

2.000

500

0

0

21.038

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

243.401

177.235

193.296

236.400

267.353

55.327

310.318

215.457

238.878

101.489

307.382

399.141

391.494

21.038

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

WenR: Overprogrammering RWS

KASSCHUIF

0

400

6.000

3.500

2.000

500

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

0

0

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

400

6.000

3.500

2.000

500

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

246.989

250.533

246.228

243.145

241.499

241.087

242.661

237.298

239.900

241.925

243.679

244.172

244.192

243.390

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

Oplossen toename minregel 2015

KASSCHUIF

0

19.113

                       

– 19.113

Topsector Logistiek jaarplan 2015

KASSCHUIF

0

 

977

369

231

174

174

             

– 1.925

Topsector Logistiek jaarplan 2016

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.925

 

– 977

– 369

– 231

– 174

– 174

               

Saldo 2014

SALDO2014

– 19.113

– 19.113

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 21.038

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

63.258

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN

   

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN

   

896.642

769.999

693.617

714.499

706.901

512.337

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

26.980

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE

DESALDERING

200

200

                         

Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen

DESALDERING

120.000

120.000

                         

Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland

DESALDERING

56.700

56.700

                         

Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg

DESALDERING

1.800

1.800

                         

Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch

DESALDERING

2.192

2.192

                         

Saldo 2014

SALDO2014

6.164

6.164

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

187.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

214.036

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afronding Westerscheldetunnel

INTERN (OVER ART.)

80

80

                         

Saldo 2014

SALDO2014

– 80

– 80

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

5.055

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

3.910

3.910

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

3.910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

8.965

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HSL: Grondverkopen en afkoopsommen

DESALDERING

832

807

25

                       

Saldo 2014

SALDO2014

9.012

9.012

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

9.819

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

10.433

790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

Saldo 2014

SALDO2014

1.145

1.145

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

1.145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

4.627

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

WenR: ERTMS apparaat

OVERBOEKING IF vs HXII

– 13.594

– 1.534

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

               

Saldo 2014

SALDO2014

22.162

22.162

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

20.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

   

60.628

27.588

218.750

239.741

228.061

271.736

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

Zuidas: Bijdragen derden

DESALDERING

106.888

6.582

31.633

– 552

         

2.548

7.277

 

59.400

   

Conversie ZuidasDok

INTERN (OVER ART.)

– 8.284

– 8.284

                         

Saldo 2014

SALDO2014

9.119

9.119

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

7.417

31.633

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

   

102.006

157.278

116.304

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

121.858

94.911

53.312

93.758

20.332

28.652

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV

   

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV

   

186.659

194.224

338.583

348.525

324.963

427.915

505.541

491.155

371.689

282.747

206.148

221.594

123.168

172.473

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

HSL: Grondverkopen en afkoopsommen

DESALDERING

832

807

25

                       

Zuidas: Bijdragen derden

DESALDERING

 

6.582

31.633

– 552

         

2.548

7.277

 

59.400

   

Saldo 2014

SALDO2014

 

– 1.457

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

5.932

31.658

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

46.279

56.535

34.727

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

28.423

19.678

8.641

65.630

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BDU Beter Benutten

OVERBOEKING IF vs HXII

– 40.537

– 40.537

                         

Beter Benutten BZK/Provinciefonds

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.913

– 1.913

                         
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

– 42.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

7.422

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

6.047

6.047

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

6.047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

6.899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

1.909

1.909

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

1

1

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

3.249

3.249

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

3.249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2014

SALDO2014

306

306

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

348

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

Van EZ: Wind op Zee

OVERBOEKING IF vs HXII

1.191

1.191

                         

WenR: 1 fte van ILT naar RWS

OVERBOEKING IF vs HXII

1.400

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

WenR: Vergoeding RWS

OVERBOEKING IF vs HXII

575

575

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

1.866

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

221.707

203.481

180.582

156.348

153.827

153.822

154.274

155.064

155.177

148.011

148.704

148.679

148.858

146.420

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

                                 

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

   

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

   

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

   

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

   

272.602

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.

   

243.530

330.251

307.343

157.390

173.069

172.962

374.676

515.960

536.204

528.922

529.615

529.591

509.427

560.151

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afronding voordelig saldo

INTERN (OVER ART.)

3

3

                         

Saldo 2014

SALDO2014

24.162

24.162

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.

   

24.165

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09

   

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Actieplan Groei op het Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 106

– 106

                         

BDU Beter Benutten

OVERBOEKING IF vs HXII

– 54.052

– 54.052

                         

BDU Beter Benutten Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 4.835

– 4.835

                         

BDU Grensoverschrijdend Spoor

OVERBOEKING IF vs HXII

– 1.000

– 1.000

                         

BDU Lenteakkoord

OVERBOEKING IF vs HXII

– 7.500

– 7.500

                         

BDU P+R voorzieningen

OVERBOEKING IF vs HXII

– 6.903

– 6.903

                         

BDU Utrecht

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.900

– 2.900

                         

BDU Vleugel

OVERBOEKING IF vs HXII

– 2.735

– 2.735

                         

BDU Zwolle-Enschede

OVERBOEKING IF vs HXII

– 6.361

– 6.361

                         

Belasting Infraspeed

OVERBOEKING IF vs HXII

60.258

22.506

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Beter Benutten BZK/Provinciefonds

OVERBOEKING IF vs HXII

– 3.358

– 3.358

                         

Beter Benutten-ITS

OVERBOEKING IF vs HXII

– 5.182

– 2.300

– 1.500

 

– 1.382

                   

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht

OVERBOEKING IF vs HXII

– 10.637

– 10.637

                         

Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)

OVERBOEKING IF vs HXII

0

– 250.000

100.000

 

75.000

75.000

                 

Luchtkwaliteit

OVERBOEKING IF vs HXII

– 23.000

– 5.150

– 3.687

– 2.308

– 11.855

                   

Prorail basisnetregeling

OVERBOEKING IF vs HXII

4.500

400

300

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

SAR: Defensie

OVERBOEKING IF vs HXII

17.410

12.280

1.140

1.140

1.140

1.140

570

0

0

0

0

0

0

0

0

SBNS

OVERBOEKING IF vs HXII

– 9.076

 

– 9.076

                       

Topsector Logistiek jaarplan 2015

OVERBOEKING IF vs HXII

– 27.483

 

– 13.956

– 5.273

– 3.296

– 2.479

– 2.479

               

Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)

OVERBOEKING IF vs HXII

– 14.770

– 8.481

– 4.039

– 1.250

– 1.000

                   

Van EZ: Deltares

OVERBOEKING IF vs HXII

273

273

                         

Van EZ: Wind op Zee

OVERBOEKING IF vs HXII

1.191

1.191

                         

WenR: 1 fte van ILT naar RWS

OVERBOEKING IF vs HXII

1.400

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

WenR: ERTMS apparaat

OVERBOEKING IF vs HXII

– 13.594

– 1.534

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

               

WenR: Vergoeding RWS

OVERBOEKING IF vs HXII

575

575

                         

Mutaties voorjaarsnota 2015

   

– 330.527

69.774

– 6.799

59.499

74.553

– 917

3.304

3.304

3.304

3.304

3.404

3.304

3.304

3.304

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09

   

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015

   

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015

   

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Dynamisch verkeersmanagement

0

0

129

129

– 

– 

 

Kleine projecten / Afronding projecten

34

28

134

134

nvt

nvt

 

Programma 130 km

23

10

57

57

     

Programma aansluitingen

22

17

99

99

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

1

1

37

37

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

34

20

1.620

1.620

2016

2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

12

12

50

50

2015–2018

2015–2018

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

102

72

1.662

1.658

2024

2024

 

A9 Badhoevedorp

48

48

339

339

2019

2019

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

3

3

1.219

1.219

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

11

6

223

224

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

13

12

731

731

2022–2024

2022–2024

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

17

16

24

24

2016

2016

 

N50 Ens – Emmeloord

13

 

16

16

2016–2018

2016–2018

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

13

 

21

25

2015–2017

2015–2017

1

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Burgerveen – Leiden

11

19

588

588

2015

2015

 

A4-A44 Rijnlandroute

   

549

550

regio

regio

 

A4 Delft – Schiedam

120

116

657

657

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

0

10

10

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

29

28

118

118

2015

2015

 

Projecten Brabant

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

2

11

275

275

2014

2014

2

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

1

1

7

7

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

3

4

6

6

2015

2015

 

Projecten Limburg

             

A2 Passage Maastricht

14

19

678

678

2016

2016

 

A76 Aansluitng Nuth

48

48

64

64

2018

2017

3

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

10

10

270

270

2017

2016

4

N35 Combiplan Nijverdal

21

19

321

321

2015

2015

 

A12 Ede – Grijsoord

62

64

120

120

2016

2017

5

N18 Varsseveld – Enschede

17

 

336

336

2019–2021

2019–2021

6

N35 Wijthmen – Nijverdal

15

 

15

     

7

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

10

24

195

194

2014

2014

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

23

 

663

608

2019–2021

2019–2021

8

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

107

107

     

Meer veilig 3

5

10

35

40

   

9

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

     

Afrondingen

2

           

Totaal uitvoeringsprogramma

765

645

11.400

11.336

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

130

117

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

895

762

11.400

11.336

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

545

613

11.400

11.336

     

Overprogrammering (-)

– 350

– 150

         
 • 1. Het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het verschil tussen de reservering en het benodigde budget van € 4,0 miljoen wordt, vanwege bestuurlijke afspraken, teruggeboekt naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam.

 • 2. Als gevolg van de opening van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom wordt de N259 overgedragen aan de provincie. Hierdoor vindt er een afkoop van het beheer en onderhoud plaats, welke vanuit het budget op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging zal worden voldaan.

 • 3. Start van het project was afhankelijk van een positieve uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan. Uitspraak is onlangs gedaan, waardoor de Provincie Limburg kan starten met het project. Op basis hiervan is de projectplanning herijkt.

 • 4. De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd door met name de complexiteit van de renovatie en een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheidsverdeling. De werkzaamheden zijn weer opgestart, afronding is in 2016 voorzien. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt na de jaargrens in 2017 verwacht.

 • 5. Bij de gunning is gebleken dat de realisatie van de A12 Ede-Grijsoord al in 2016 mogelijk is. De aannemer heeft een slimme uitvoeringsfasering gekozen waarmee de wegverbreding sneller gerealiseerd wordt.

 • 6. Het project N18 Varsseveld – Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

 • 7. N35 Wijthmen – Nijverdal is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. Conform de bestuursovereenkomst draagt de provincie Overijssel € 10,0 miljoen bij en naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma Meer Veilig 3. Het projectbudget bedraagt hiermee € 15,0 miljoen.

 • 8. Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het projectbudget is met € 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015, verhoogd als gevolg van de RSP Zuiderzeelijn bijdrage.

 • 9. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55), is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Meer Veilig 3 voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 278

– 379

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

256

295

nvt

nvt

1

Geluidsaneringprogramma – weg

259

258

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

212

235

nvt

nvt

2

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

217

234

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

   

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

 

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

992

992

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

296

296

2028

2028

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.134

1.134

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

165

165

2026–2028

2026–2028

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

266

264

2018–2020

2018–2020

 

A27 Houten – Hooipolder

787

787

2023–2025

2023–2025

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

975

975

2021–2023

2021–2023

 

A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

854

854

2022–2024

2022–2024

 

A4 Vlietland – N14

12

12

2020–2022

2020–2022

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

 

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

553

553

2019–2021

2019–2021

 

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2016–2018

2016–2018

 

A1 Apeldoorn – Azelo

420

420

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

 
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

 

Projecten Limburg

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

256

256

2025–2027

2025–2027

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

 

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15

47

47

nvt

nvt

 

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

61

61

nvt

nvt

 

Reserveringen voor LCC

148

148

nvt

nvt

 

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

79

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord

300

300

     

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

446

446

     

Projecten Brabant

         

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

     

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

     

N65 Vught – Haaren

46

46

     

Projecten Oost-Nederland

         

N35 Nijverdal – Wierden

122

50

   

3

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport

51

51

     

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

     

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

28

28

     

Bestemd

388

391

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Studiebudget Verkenningen

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

         

Projecten Zuidvleugel

         

Blankenburgverbinding (NWO)

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

9.706

9.612

     

Begroting (IF 12.03.02)

9.706

9.612

     
 • 1. Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:

  • Diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (in totaal € 35,1 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 3,9 miljoen), een bijdrage aan het jaarplan 2015 voor de Topsector Logistiek (€ 16,1 miljoen), een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,4 miljoen).

  • Een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer (€ 7,9 miljoen)

  • Een overboeking van het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam (€ 4,0 miljoen).

 • 2. Op dit project stond in de periode 2015–2018 een bedrag van € 23,0 miljoen gereserveerd voor subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Deze middelen zijn naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld ten behoeve van een correcte verantwoording.

 • 3. Het projectbudget is met € 71,5 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de regio.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Aflossing tunnels

66

59

1.234

1.234

– 

– 

 

A10 Tweede Coentunnel

60

74

2.216

2.216

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

25

17

2.017

2.017

2019

2019

 

A12 Lunetten – Veenendaal

22

24

639

639

2012

2012

 

Projecten Zuidvleugel

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

333

352

2.053

2.053

2015

2015

 

Projecten Brabant

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

0

 

288

288

2005

2005

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

41

13

340

340

2014

2014

 

Afrondingen

             

Totaal

553

545

8.953

8.953

     

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

4

0

9

19

2012 t/m 2015

2012/2013/2014

1

Geluidsanering Spoorwegen

6

6

626

626

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

10

9

29

29

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

75

69

285

285

2016

2015

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

1

2

78

78

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

30

22

395

395

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

14

14

221

221

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

16

8

46

43

divers

divers

 

Ontsnippering

5

4

81

81

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

107

82

540

540

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

48

39

306

308

divers

divers

 

Reistijdverbetering

1

1

15

15

2014

2014

 

Toegankelijkheid stations

51

47

503

503

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

5

0

18

14

divers

divers

2

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

183

183

775

776

2016

2016

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

6

5

26

26

2014/2016

2014/2016

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

10

9

35

35

2016/2019

2013/2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

10

8

187

188

divers

divers

 

Projecten Utrecht

             

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

44

36

953

953

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Stations en stationsaanpassingen

             

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

34

34

346

346

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

5

6

32

32

2013/2015

2013/2015

 

Projecten Zuidvleugel

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

38

38

2018

2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

25

14

553

553

2015/2017

2015/2017

 

Projecten Brabant

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

3

12

75

75

2016/2017

2016/2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

9

9

108

108

2011/2015

2011/2015

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

13

21

247

239

div t/m 2019 + pm

2020

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

3

3

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

1

 

11

11

     

Sporendriehoek Noord-Nederland

32

18

134

134

divers

divers

 

Totaal ProRail projecten

752

663

6.686

6.685

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Afdekking risico's spoorprogramma's

14

8

29

29

n.v.t.

n.v.t.

 

Intensivering Spoor in steden (I)

7

10

246

246

     

Spoorzone Ede

0

6

42

42

     

afrondingen

3

           

Totaal overige (niet ProRail) projecten

24

24

317

316

     

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

776

687

7.003

7.001

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

740

663

7.003

7.001

     

Overprogrammering (-)

– 36

– 24

         
 • 1. Als gevolg van het verlengen van de pilot is een deel van de hiervoor geraamde uitgaven verschoven naar 2015. Daarnaast zijn de voor 2014 geprognosticeerde uitgaven ten behoeve het vormgeven van het ERTMS expertisecentrum in afwachting van de uitkomsten van de pilot eveneens doorgeschoven naar 2015.

  De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam – Utrecht op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord worden.

 • 2. Vanuit het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer is € 3,7 miljoen ter beschikking gesteld voor de vervanging van het huidige verouderde treinbeïnvloedingssysteem op het Belgische grensbaanvak Maastricht-Belgische grens. De aanleg van ERTMS lijkt daarbij de beste optie.

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

– 7

– 6

– 33

– 33

     

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

1

1

18

18

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

65

47

171

170

2013e.v.

2013e.v.

 

Aslasten Cluster III realisatie

0

0

1

1

     

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

12

9

154

154

divers

divers

 

Projecten Zuidwestelijke delta

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

7

7

27

27

2014/2017

2014/2016

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

14

6

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

2

1

4

4

divers

divers

 

Afrondingen

             

Totaal ProRail Projecten

94

65

559

558

     

Overige (niet ProRail) Projecten

             

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

94

65

559

558

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

94

65

559

558

     

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

 

Reservering opbouw compensatie NS

157

157

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

19

19

2011–2016

2011–2016

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

18

25

2015–2018

2015–2018

1

Zwolle – Herfte 1)

189

189

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

20

29

div.

div.

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

85

90

div.

div.

 

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.447

1.320

div.

div.

2

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

 

Programma overwegen

202

202

div.

div.

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

448

448

2021/2022

2021/2022

 

Bestemd

129

164

   

3

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

2.774

2.703

     

Begroting (IF 13.03.04)

2.774

2.703

     
 • 1. Het projectbudget is verlaagd met € 7,5 miljoen in verband met het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland

 • 2. Naar aanleiding van de af te sluiten bestuursovereenkomsten met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught zijn de bijdragen aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg (totaal € 127 miljoen) toegevoegd aan het projectbudget.

 • 3. Naar aanleiding van de in de vervoerconcessie 2015 vastgelegde afspraken is de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen in mindering van de uitgaven geboekt (desaldering). Indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs. Deze compensatieregeling maakt daarom geen deel meer uit van de geraamde uitgaven op artikelonderdeel 13.03.04.

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

13

17

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

   

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

Kleine project Goed

17

17

nvt

nvt

 

Calandbrug

157

157

2020

2019

 

Bestemd

0

1

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

187

192

     

Begroting (IF 13.03.05)

187

192

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen (13.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Infraprovider HSL-Zuid

             

Reguliere beschikbaarheidsvergoeding

184

147

3.579

3.387

   

1

Rente- en belastingaanpassingen

             

Totaal

184

147

3.579

3.387

     

Begroting IF13.04

184

147

3.579

3.387

     
 • 1. Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst.

Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidvleugel

             

Rotterdamsebaan

   

304

304

2020–2022

2020–2022

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

27

28

112

112

2019–2021

2019–2021

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

12

12

202

202

2018

2018

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Utrecht Trams naar De Uithof

   

110

110

2018

2018

 

N201

   

179

179

2014

2014

 

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

66

64

1.185

1.185

2017

2017

 

Afronding

             

Programma

117

115

2.986

2.986

     

Begroting (IF 14.01.03)

107

115

2.986

2.986

     

Overprogrammering (-)

– 10

0

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Projecten Brabant

         

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

271

271

2019–20211

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Ombouw Amstelveenlijn

76

76

2020

2020

 

Bestemd

60

60

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

HOV Amstelveen

         

Projecten Zuidvleugel

         

BTW tramtunnel Den Haag

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

1

1

     

Programma

408

408

     

Begroting (IF 14.01.02)

408

408

     

Overprogrammering (-)

         
1

Afhankelijk van besluitvorming regio

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2015

Projectbudget

Toelichting

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

         

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

62

47

480

480

 

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

   

534

534

 

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

17

16

98

98

 

Afronding

– 1

       

Begroting (IF 14.03)

78

63

1.112

1.112

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

32

18

134

134

 

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

110

81

1.246

1.246

 

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

6

6

80

80

2009–2015

2009–2015

 

Dynamisch verkeersmanagement

34

8

99

99

2014

2014

 

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

1

0

5

5

2015

2015

 

Walradarsystemen

4

3

24

24

divers

divers

 

Beter Benutten

10

10

20

12

   

1

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

2

0

14

14

2015

2015

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

3

 

13

13

2015

2015

 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

0

 

17

17

2016

2016

 

Projecten Brabant

             

Wilhelminakanaal Tilburg

23

21

81

79

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

34

43

454

452

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

2

2

2

2

2015

2015

 

Projecten Limburg

             

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

 

10

10

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

74

67

667

667

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

7

53

53

2017

2017

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

34

33

283

283

2017

2017

 

Overige projecten

             

Amendement ligplaatsen

2

2

6

6

divers

divers

 

Kleine/afgeronde projecten

2

1

172

172

nvt

nvt

 

Afronding

– 1

   

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

230

203

2.000

1.989

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

39

29

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

269

232

2.000

1.989

     

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

218

202

         

Overprogrammering (-)

– 51

– 31

         

1. Het projectbudget is met € 7,9 miljoen verhoogd als gevolg van een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 39

– 44

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Zeetoegang IJmond

658

601

2019

2019

1

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

296

176

nnb

nnb

2

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

157

157

nvt

nvt

 

Projecten Limburg

         

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

33

33

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2018

2018

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidvleugel

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2016

2016

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2017

2017

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

75

75

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

56

61

nvt

nvt

 

Bestemd

509

508

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

   

2025–2028 (rijksd.)

2025–2028 (rijksd.)

 

Projecten Oost-Nederland

         

– Verkenning IJssel, fase 2

   

2028

2028

 

– Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.633

2.455

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.633

2.455

     
 • 1. Het projectbudget is met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de provincie Noord-Holland.

 • 2. Het projectbudget is met € 120 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van Vlaanderen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

       

2007

2007

 

– Reguliere SVV middelen

9

5

933

933

     

– Fes regulier

   

2.826

2.826

     

– Privaat

   

843

843

     

– Financiering ProRail

   

97

97

     

– Bijdrage Gelderland

   

8

8

     

– Bijdrage VROM

   

14

14

     

– EU-ontvangsten

   

175

175

     

Totaal

9

5

4.896

4.896

     

HSL-zuid

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid

10

4

6.147

6.147

   

1

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

9

4

2.630

2.631

     

– Fes regulier

   

1.710

1.710

     

– Privaat

   

940

940

     

– EU-ontvangsten

   

193

193

     

– Ontvangsten derden

1

 

145

144

     

– Risicoreservering

   

529

529

     

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

10

4

7.274

7.274

     

Begroting (IF 17.03)

10

4

7.274

7.274

     

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

1

1

24

24

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

2

114

114

pm

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

1

1

72

72

pm

pm

 

Afrondingsverschillen

             

Programma

5

4

1.153

1.153

     

Begroting (IF 17.06)

5

4

         

ERTMS

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

             

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

             

Studiekosten

60

40

91

95

     

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

225

225

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

2.240

2.250

     

Programma

60

40

2.556

2.570

     

Begroting (IF 17.07)

60

40

         

ZuidasDok

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok 17.08)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projectorganisatie en voorbereiding

31

23

231

191

     

OVT incl. keerspoor

23

23

324

260

     

Tunnel en A10

10

10

773

780

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

38

38

232

229

     

Afrondingsverschillen

 

1

         

Programma

102

95

1.560

1.460

   

1

Begroting (IF 17.08)

102

95

         
 • 1. Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

Container Transferium Alblasserdam

1

– 2

3

3

2015

2015

 

RSC Maasvlakte

6

3

 

8

2014

2014

 

Afronding

             

Programma

7

1

3

11

     

Begroting (IF 18.03)

7

1

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
Licence