Base description which applies to whole site

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2015 (x € 1.000)

Omschrijving

2015

Decentralisatie-uitkeringen begroting 2015:

 

Bedrijventerreinen

0

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bestaand Rotterdams gebied

2.527

Centra voor Jeugd en Gezin

383.137

Gezond in de stad

10.023

Groeiopgave Almere

7.000

Jeugd

21.780

Kwaliteitssprong Zuid

1.400

LHBT emancipatiebeleid

250

Maatschappelijke opvang

385.057

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

11.887

Spoorse doorsnijdingen

3.356

Sterke regio's

2.000

Veiligheidshuizen

7.700

Versterking peuterspeelzaalwerk

35.000

Vrouwenopvang

115.381

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4

6.700

Wmo

115.000

Subtotaal

1.121.698

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Gezond in de stad

9.882

Implementatie Participatiewet

17.500

Centra voor Jeugd en Gezin

– 383.137

Eigen kracht

368

We can young

205

Vrouwenopvang

1.200

LHBT emancipatiebeleid

160

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014

167

Bodemsanering

38.736

Voortijdig schoolverlaters

65

Wmo

13.564

Verankering programma verbetering GGZ

125

Subtotaal

– 301.165

Totaal:

820.533

Licence