Base description which applies to whole site

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds 2015 (x € 1.000)

Omschrijving

2015

Integratie-uitkering begroting 2015:

 

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.298

Wmo

1.257.471

WUW-middelen

2.672

VTH-taken

40.758

Subtotaal

1.304.199

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2014

2

Loon- en prijsbijstelling 2015

1.256

Subtotaal

1.258

Totaal:

1.305.457

Licence