Base description which applies to whole site

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1 suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2015 met € 111.468.000 te muteren en te brengen op € 1.114.707.000. De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 111.468.000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2015 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2015

 

952.181

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

51.058

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

1.003.239

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2016 als Voorlopige Uitkomsten 2015:

 

74.272

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Zoetwater (decentralisatie-uitkering)

630

 

2) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

2.707

 

3) Opruiming drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

4) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

699

 

5) DuurzaamDoor (decentralisatie-uitkering)

1.500

 

6) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

3.600

 

7) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

1.935

 

8) Regiegroep kust (decentralisatie-uitkering)

15

 

9) Tour de France 2015 (decentralisatie-uitkering)

250

 

10) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

2.381

 

11) MKB Samenwerkingsagenda Rijk-Regio (decentralisatie-uitkering)

2.000

 

12) MKB Innovatiestimulering Topsectoren (decentralisatie-uitkering)

15.000

 

13) Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

66

 

14) Vismigratierivier (decentralisatie-uitkering)

413

 

15) Regionale Investeringssteun Groningen (decentralisatie-uitkering)

5.000

 

16a) DU Ontwikkel / OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

– 42.298

 

16b) DU Ontwikkel / OEM variabel (algemene uitkering)

42.298

 

Subtotaal

 

37.196

Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2015

 

111.468

Stand 2e suppletoire begroting 2015

 

1.114.707

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

200

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

294.046

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

820.461

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2015 tot en met de tweede suppletoire begroting 2015 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2015 met € 111.468.000 te muteren en te brengen op € 1.114.594.000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2015 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2015

 

952.181

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

 

50.945

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

1.003.126

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2016 als Voorlopige Uitkomsten 2015:

 

74.272

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Zoetwater (decentralisatie-uitkering)

630

 

2) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

2.707

 

3) Opruiming drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

4) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

699

 

5) DuurzaamDoor (decentralisatie-uitkering)

1.500

 

6) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

3.600

 

7) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

1.935

 

8) Regiegroep kust (decentralisatie-uitkering)

15

 

9) Tour de France 2015 (decentralisatie-uitkering)

250

 

10) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

2.381

 

11) MKB Samenwerkingsagenda Rijk-Regio (decentralisatie-uitkering)

2.000

 

12) MKB Innovatiestimulering Topsectoren (decentralisatie-uitkering)

15.000

 

13) Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

66

 

14) Vismigratierivier (decentralisatie-uitkering)

413

 

15) Regionale Investeringssteun Groningen (decentralisatie-uitkering)

5.000

 

16a) DU Ontwikkel / OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

– 42.298

 

16b) DU Ontwikkel / OEM variabel (algemene uitkering)

42.298

 

Subtotaal

 

37.196

Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2015

 

111.468

Stand 2e suppletoire begroting 2015

 

1.114.594

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

200

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

293.933

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

820.461

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2015 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 111.468.000 gemuteerd en gebracht op € 1.114.594.000.

Licence