Base description which applies to whole site

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2015

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2016 als Voorlopige Uitkomsten 2015:

 

Programma Impuls Omgevingsveiligheid (decentralisatie-uitkering)

16.196

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

21

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

43.148

Life Sciences Park Oss (decentralisatie-uitkering)

100

Actieplan bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering)

815

Natuur (decentralisatie-uitkering)

– 9.000

Accres (algemene uitkering)

4.595

Afrekening BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

18.397

Totaal

74.272

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

Zoetwater (decentralisatie-uitkering)

630

Green Deals (decentralisatie-uitkering)

699

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

2.707

Opruiming drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

DuurzaamDoor (decentralisatie-uitkering)

1.500

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

3.600

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

1.935

Regiegroep kust (decentralisatie-uitkering)

15

Tour de France 2015 (decentralisatie-uitkering)

250

Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

2.381

MKB Samenwerkingsagenda Rijk-Regio (decentralisatie-uitkering)

2.000

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (decentralisatie-uitkering)

15.000

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

66

Vismigratierivier (decentralisatie-uitkering)

413

Regionale Investeringssteun Groningen (decentralisatie-uitkering)

5.000

DU Ontwikkel / OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

– 42.298

DU Ontwikkel / OEM variabel (algemene uitkering)

42.298

Totaal nieuwe mutaties

37.196

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

111.468

Licence