Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2015.

De stand van de tweede suppletoire begroting wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2015.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische. Bij de tabel is alleen een inhoudelijk toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2015.

Licence