Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

Art.nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

   
     

Mutaties 1e suppletoire begroting

   
     

Nieuwe mutaties:

 

3.500

Overheveling van HIV Koninkrijksrelaties voor wisselkoersproblematiek

1

3.500

     

Overige mutaties

 

– 3.500

Stand 2e suppletoire 2015

   
Toelichting

Van de beschikbare ruimte uit begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties wordt € 3,5 mln. overgeheveld voor de wisselkoersproblematiek bij het BES-fonds.

Licence