Base description which applies to whole site

2.2 Het beleidsartikel

Artikel 1. BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

31.938

33.640

8.838

42.478

           

Uitgaven:

31.938

33.640

8.838

42.478

 

Waarvan juridisch verplicht

     

100%

           

1.1

BES-fonds

31.938

33.640

8.838

42.478

 

Opdrachten

100

100

0

100

 

Onderzoek

100

100

0

100

 

Bijdragen aan medeoverheden

31.838

33.540

8.838

42.378

 

Overige uitkering

60

60

0

60

 

Vrije uitkering

31.778

33.480

8.838

42.318

           

Ontvangsten:

31.938

33.640

8.838

42.478

Toelichting
1.1 BES-fonds

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Van de beschikbare ruimte uit begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties wordt € 3,5 mln. overgeheveld voor de wisselkoersproblematiek bij het BES-fonds.

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt € 4,9 mln. overgeboekt voor de uitkering van middelen voor het op orde brengen van de waterkwaliteit/-kwantiteit op de BES-eilanden.

Licence