Base description which applies to whole site

2.4 Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

(tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

2.154.988

39.952

– 24.474

2.170.466

Omzet overige departementen

Omzet derden

103.490

6.000

109.490

Rentebaten

250

250

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

2.258.728

45.952

– 24.474

2.280.206

         

Lasten

       

Apparaatskosten

1.164.219

8.802

6.814

1.179.835

– personele kosten

1.043.446

8.802

7.525

1.059.773

– Waarvan eigen personeel

993.446

8.802

7.525

1.009.773

– Waarvan externe inhuur

50.000

   

50.000

Materiele kosten

120.773

 

– 711

120.062

– waarvan ICT

35.000

 

– 730

34.270

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

17.312

 

2.126

19.438

Materiele programmakosten

1.060.148

3.050

– 31.288

1.031.910

Rentelasten

2.161

   

2.161

Afschrijvingskosten

       

– materieel

35.818

   

35.818

– waarvan ICT

     

– immaterieel

3.326

   

3.326

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

66.300

   

66.300

– bijzondere lasten

     

         

Totaal lasten

2.292.828

11.852

– 24.474

2.280.206

         

Saldo van baten en lasten

– 34.100

34.100

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

165.459

   

165.459

Totaal operationele kasstroom

20.000

   

20.000

Totaal investeringen (–/–)

– 32.500

   

– 32.500

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringskasstroom

– 32.500

   

– 32.500

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

77.000

26

77.026

Aflossingen op leningen (–/–)

– 23.305

– 23.305

Beroep op leenfaciliteit (+)

32.500

32.500

Totaal financieringskasstroom

9.195

9.195

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

162.154

77.000

26

239.180

Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

(tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

278.503

61.720

23.226

363.449

Omzet overige departementen

   

Omzet derden

53.860

53.860

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

332.363

61.720

23.226

417.309

         

Lasten

       

Apparaatskosten

265.870

52.420

27.026

345.316

– personele kosten

196.560

48.730

22.026

267.316

– Waarvan eigen personeel

171.560

33.730

205.290

– Waarvan externe inhuur

25.000

15.000

22.026

62.026

Materiele kosten

69.310

7.490

1.200

78.000

– waarvan ICT

1.000

   

1.000

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

31.000

   

31.000

Materiele programmakosten

44.500

5.500

 

50.000

Rentelasten

1.060

   

1.060

Afschrijvingskosten

20.933

   

20.933

– materieel

10.933

   

10.933

– waarvan ICT

300

   

300

– immaterieel

10.000

   

10.000

Overige lasten

1.060

   

1.060

– dotaties voorzieningen

   

– bijzondere lasten

   

         

Totaal lasten

332.363

61.720

23.226

417.309

         

Saldo van baten en lasten

Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

19.608

19.608

Totaal operationele kasstroom

20.933

20.933

Totaal investeringen (–/–)

– 10.200

– 14.454

– 24.654

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringskasstroom

– 10.200

– 10.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (–/–)

– 20.212

– 20.212

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.200

14.454

24.654

Totaal financieringskasstroom

– 10.012

14.454

 

4.442

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

20.329

20.329

Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau

(tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

92.371

8.473

100.844

Omzet overige departementen

13.227

13.227

Omzet derden

20.813

20.813

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

126.411

 

8.473

134.884

         

Lasten

       

Apparaatskosten

100.043

 

7.984

108.027

– personele kosten

64.743

5.653

70.396

– Waarvan eigen personeel

51.054

3.458

54.512

– Waarvan externe inhuur

13.690

2.195

15.885

Materiele kosten

35.300

2.331

37.631

– waarvan ICT

7.850

7.850

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

9.190

9.190

Gerechtskosten

16.542

246

16.788

Afschrijvingskosten

9.255

228

9.483

– materieel

9.255

228

9.483

– waarvan ICT

3.147

78

3.225

– immaterieel

Rentelasten

571

15

586

Overige lasten

– waarvan dotaties voorzieningen

– waarvan bijzondere lasten

         

Totaal lasten

126.411

8.473

134.884

         

Saldo van baten en lasten

Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

27.348

27.348

Totaal operationele kasstroom

9.255

5.975

15.230

Totaal investeringen (–/–)

– 2.750

– 5.750

– 8.500

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringskasstroom

– 2.750

– 5.750

– 8.500

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (–/–)

– 9.372

4.776

– 4.596

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.750

5.750

8.500

Totaal financieringskasstroom

– 6.622

10.526

3.904

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

27.231

10.751

37.982

Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut

(tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

65.320

353

4.570

70.243

Omzet overige departementen

   

Omzet derden

8.483

8.483

Rentebaten

50

50

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

73.853

353

4.570

78.776

         

Lasten

       

Apparaatskosten

44.353

549

44.902

– personele kosten

41.780

41.780

– Waarvan eigen personeel

40.380

558

40.938

– Waarvan externe inhuur

1.400

   

1.400

Materiele kosten

2.573

– 9

2.564

– waarvan ICT

149

   

149

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

332

   

332

Materiele programmakosten

     

Rentelasten

300

   

300

Afschrijvingskosten

4.223

   

4.223

– materieel

4.223

   

4.223

– waarvan ICT

500

   

500

– waarvan laboratoriumkosten

3.723

   

3.723

– immaterieel

   

Laboratoriumkosten

24.977

353

4.021

29.351

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

7.168

   

7.168

Overige lasten

   

– dotaties voorzieningen

   

– bijzondere lasten

   

         

Totaal lasten

73.853

353

4.570

78.776

         

Saldo van baten en lasten

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

8.390

8.390

Totaal operationele kasstroom

4.223

4.223

Totaal investeringen (–/–)

– 4.495

– 1.145

– 5.640

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringskasstroom

– 4.495

– 1.145

– 5.640

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (–/–)

– 4.069

– 4.069

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.495

1.000

5.495

Totaal financieringskasstroom

426

1.000

1.426

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

8.544

– 145

8.399

Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

(tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

13.105

2.729

– 657

15.177

Omzet overige departementen

211

18

229

Omzet derden

16.228

855

3.002

20.085

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

29.544

3.584

2.363

35.491

         

Lasten

       

Apparaatskosten

29.544

3.584

2.363

35.491

– personele kosten

18.155

2.834

– 799

20.190

– Waarvan eigen personeel

15.293

756

– 993

15.056

– Waarvan externe inhuur

2.216

1.632

1.152

5.000

Materiele kosten

11.389

750

3.162

15.301

– waarvan ICT

3.311

398

1.330

5.039

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

7.571

431

956

8.958

Rentelasten

         

Totaal lasten

29.544

3.584

2.363

35.491

         

Saldo van baten en lasten

Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

6.721

1.438

8.159

Totaal operationele kasstroom

Totaal investeringen (–/–)

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringskasstroom

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

2.044

2.044

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (–/–)

Beroep op leenfaciliteit (+)

Totaal financieringskasstroom

2.044

2.044

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

6.721

– 606

6.115

Licence