Base description which applies to whole site

2.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

387.481

26.654

414.135

25.426

439.561

             

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Personeel

236.640

12.140

248.780

24.824

273.604

 

waarvan eigen personeel

199.151

9.889

209.040

18.309

227.349

 

waarvan externe inhuur

35.031

2.169

37.200

6.829

44.029

 

waarvan overig personeel

2.458

82

2.540

– 314

2.226

 

Materieel

166.398

14.514

180.912

602

181.514

 

waarvan ICT

10.364

4.125

14.489

3.606

18.095

 

waarvan SSO's

107.944

7.656

115.600

1.368

116.968

 

waarvan overig materieel

48.090

2.733

50.823

– 4.372

46.451

             

Ontvangsten

706

54.486

55.192

21.793

76.985

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 25,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen ad € 16,2 mln. voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

  • Daarnaast bestaat de mutatie uit talrijke posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 21,8 mln. Deze ophoging wordt met name verklaard door:

  • Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 16,2 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.218

25.092

– 21.549

3.543

           

92.1

Nominaal en onvoorzien

2.218

25.092

– 21.548

3.544

 

Nominaal en onvoorzien

2.218

25.092

– 21.548

3.544

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.058

3.058

8

3.066

           

93.1 Geheim

       
 

Geheime uitgaven

3.058

3.058

8

3.066

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence