Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2015 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met een bedrag van € 235,7 miljoen te verlagen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2015 wordt voorgesteld dit met € 53,1 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 7.758,1 miljoen en een ontvangstenbudget van € 412 miljoen. Het bedrag voor de in 2015 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 622,9 miljoen tot € 8.690,1 miljoen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2015 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2015

€ 7.993.811

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2015

– € 235.693

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2015

€ 7.758.118

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2015

€ 358.860

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2015

€ 53.142

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2015

€ 412.002

Licence