Base description which applies to whole site

2. OVERZICHT BELANGRIJKSTE (BELEIDSMATIGE) SUPPLETOIRE MUTATIES 2015 (NAJAARSNOTA)

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Uitgaven

Artikel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

14.585.866

 
     

Stand 1ste suppletoire begroting

14.738.785

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

– Kasschuif Transitie jeugd

– 73.000

 

– Overboeking combinatiefuncties en buurtsportcoaches naar het gemeentefonds

– 47.036

6

– Capaciteitsreductie jeugdzorgplus

– 9.000

5

– Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

– 9.000

2

– Wtcg

– 7.500

 

– Bijstelling subsidie CIZ

– 7.000

 

– Bijstelling CJIB uitvoeringskosten wanbetalers

– 5.547

2

– Uitvoeringskosten SVB pgb

7.000

3

– Bijstelling n.a.v. CPB-raming zorgtoeslag

10.762

8

– Backpay

20.000

7

– Vulling taakstellende onderuitputting

48.030

11

– Schadevergoeding Erasmus MC

85.000

2

– Overig

– 23.318

 
     

Stand 2de suppletoire begroting 2015

14.728.176

 
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Ontvangsten

Artikel

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

82.658

 
     

Stand 1ste suppletoire begroting

112.889

 

– Wanbetalersregeling

22.900

2

– ZonMw

13.500

4

– CIBG

6.800

2

– Desalderingen i.v.m detacheringen en SCC-ICT dienstverlening

7.943

10

Overig

9.414

 
     

Stand 2de suppletoire begroting 2015

173.446

 
Licence