Base description which applies to whole site

Toelichting

Artikel 1

Een lagere liquiditeitsbehoefte bij de RVO leidt tot een teruggave van bijna EUR 12 miljoen (non-ODA) op sub-artikel 1.2. De onderuitputting van EUR 32 miljoen op het thema private sectorontwikkeling op sub-artikel 1.3 is grotendeels toe te schrijven aan de onderuitputting op de programma’s ORIO en DRIVE en een lagere bevoorschotting van de RVO voor de uitvoering van lopende programma’s. Op sub-artikel 1.4 is het budget voor het DGGF neerwaarts bijgesteld met EUR 73,6 miljoen in lijn met de uitgavenraming op aangegane verplichtingen.

Artikel 4

Het kabinet heeft in 2.015 EUR 110 miljoen extra beschikbaar gesteld voor opvang van vluchtelingen in de Syrië-regio. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het reguliere noodhulpbudget op sub-artikel 4.1. Voorts is EUR 5 miljoen extra uitgetrokken voor noodhulp aan Jemen. Deze bijdrage is reeds vermeld in de Kamerbrief d.d. 21 mei 2015 maar was nog niet verwerkt in de Voorjaarsnota.

Artikel 5

De koersverliezen op de euro lopen in 2015 naar verwachting op naar EUR 80 miljoen. Deze kosten worden geboekt op sub-artikel 5.2. Verder wordt sub-artikel 5.3 migratie en ontwikkeling met EUR 6 miljoen verhoogd naar EUR 15 miljoen als uitvloeisel van het Bed, Bad, Brood-akkoord.

Licence