Base description which applies to whole site

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 11. Centraal apparaat

Er zijn voor circa € 1,8 mln. meer verplichtingen aangegaan.

Toelichting

De toename van aangegane verplichtingen is de resultante van enerzijds hogere personele en anderzijds lagere materiële uitgaven. Aanvullend is de toename deels het gevolg van een technische verwerking in de opdrachtverstrekking naar P-Direkt.

Licence