Base description which applies to whole site

2.3 Belangrijkste begrotingswijzigingen van de ontvangsten

De hogere ontvangsten (inclusief HGIS) van € 22,9 miljoen vinden vooral hun oorzaak bij de investeringen krijgsmacht door hogere verkoopopbrengsten van € 13,8 miljoen. Daarnaast zijn de VN-ontvangsten voor de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA op het artikel inzet € 14,3 miljoen hoger dan geraamd. Daarentegen zijn de personele en materiele ontvangsten bij de operationele commando’s (artikel 2 tot en met 4) in totaliteit € 10 miljoen lager.

Het onderstaande overzicht geeft de ontvangsten weer, vanaf de begroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk (eventueel afgerond) bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):

Overzicht ontvangstenmutaties

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,0

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2015

6,7

20,0

20,5

15,2

4,6

152,6

42,9

53,8

 

6,8

   

323,0

Wijzigingen in samenhang

                         

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

         

25,0

           

25,0

2. Bijstelling overige ontvangsten

     

0,6

 

12,2

 

– 1,9

       

10,8

met de Voorjaarsnota 2015

                         

Stand Voorjaarsnota 2015

6,7

20,0

20,5

15,8

4,6

189,7

42,9

51,9

0,0

6,8

0,0

0,0

358,8

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2015

                         

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

         

20,8

           

20,8

2. Bijstelling overige ontvangsten

14,2

– 3,6

– 4,0

– 0,2

0,9

1,3

0,0

2,9

 

20,8

   

32,3

Najaarsnota 2015

20,9

16,4

16,5

15,6

5,5

211,8

42,9

54,8

0,0

27,6

0,0

0,0

412,0

Wijzigingen in samenhang

                         

met de Slotwet 2015

14,4

– 2,0

– 2,9

– 1,5

 

11,0

1,2

2,1

 

0,7

   

22,9

Stand Slotwet 2015

35,3

14,4

13,6

14,0

5,5

222,8

44,1

56,9

0,0

28,3

0,0

0,0

434,9

opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk

Voor een meer uitgebreide toelichting op de mutaties van de ontvangsten wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

Licence