Base description which applies to whole site

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

296.110

0

25.177

7.770

– 4.050

325.007

Uitgaven:

300.273

0

28.323

659

– 3.069

326.186

Waarvan juridisch verplicht:

           

98.01

Personele uitgaven

207.452

0

19.865

– 5.111

– 3.393

218.813

 

– waarvan eigen personeel

184.953

0

17.022

– 6.154

1.806

197.627

 

– waarvan externe inhuur

11.317

0

2.786

1.704

– 3.736

12.071

 

– waarvan overige personele uitgaven

11.182

0

57

– 661

– 1.463

9.115

98.02

Materiele uitgaven

92.821

0

8.458

5.770

324

107.373

 

– waarvan ICT

32.065

0

654

– 9.475

2.298

25.542

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

30.495

0

1.029

27.894

1.421

60.839

 

– waarvan overige materiële uitgaven

30.261

0

6.775

– 12.649

– 3.395

20.992

 

Ontvangsten

2.434

0

10.991

22.023

1.810

37.258

98.01 Personele uitgaven

De toename van de kosten eigen personeel is overwegend het gevolg van enerzijds niet ontvangen gelden voor de verrekening van het Rijkstraineeprogramma met RWS en een aantal detacheringen. Anderzijds wordt de toename verklaard door begrootte inhuur die uiteindelijk door middel van ambtelijke inbesteding is gerealiseerd. Daarnaast was de inhuur voor OVS en Beter Benutten lager dan gepland, was er sprake van vertraging bij in een aantal aangegane- en aan te gane inhuuropdrachten en wordt er een bewuste afweging gemaakt bij inzet van externe inhuur.

Tot slot zijn de uitgaven postactieven uiteindelijk lager uitgevallen dan de prognoses van de Verzekeringsmaatschappijen. Deze uitgaven zijn moeilijk voorspelbaar.

98.02 Materiële uitgaven

Lagere uitgaven reguliere materiële kosten zijn voor een deel het gevolg van doorgeschoven facturen en vertragingen. Daarnaast is sprake van lagere kosten dan voorzien, o.a. met betrekking tot corporate drukwerk, facilitaire dienstverlening en overige materiële uitgaven. De toename betreft uitgaven, gedaan voor Baten-Lastendiensten van IenM waarvan de verrekening niet in 2015 heeft plaatsgevonden.

Licence