Base description which applies to whole site

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

8.593

0

55.493

– 64.086

0

0

Uitgaven:

8.593

0

55.493

– 64.086

0

0

Nominaal en onvoorzien

8.593

0

55.493

– 64.086

0

0

 

Ontvangsten

0

0

1.388

– 1.388

   

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence